Sisäpiirihallinto

Fortum noudattaa EU:n asetusta n:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) ja EU:n asetusta n:o 1227/2011 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (REMIT) sekä niihin liittyvää sääntelyä. Fortum noudattaa myös Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt
 
Johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia julkistamaan heidän liiketoimensa Fortumin rahoitusvälineillä. Fortum on määrittänyt johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi Fortumin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.
 
Ilmoitusvelvollisuus ja suljettu ikkuna
 
Fortumin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat ilmoitusvelvollisia Fortumille ja Finanssivalvonnalle liiketoimistaan Fortumin rahoitusvälineillä. Fortum julkistaa kyseiset liiketoimet pörssitiedotteella.
Fortumin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä muu Fortumin henkilöstö, jolle on määritetty pääsy Fortumin sensitiivisiin taloudellisiin tietoihin, ei voi käydä kauppaa Fortumin rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstietojen julkistamista (suljettu ikkuna).
 
Sisäinen valvonta

Fortumin omat sisäiset sisäpiirisäännöt päivitetään säännöllisesti ja ne ovat asetettu Fortumin työntekijöiden saataville. Fortum järjestää koulutusta sisäpiirisääntelystä. Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta on sisällytetty Fortumin lakiasiainjohtajan vastuualueeseen. Fortum seuraa säännöllisesti sen sisäpiirin kaupankäyntiä.
 

30.6.2016