Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin 31.3.2015 pidetyssä Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Tilintarkastajien palkkiot

​Milj. euroa ​2015 ​2014 ​2013
Tilintarkastuspalkkiot​ ​1,3 ​1,3 ​1,4
​Palkkiot muista tilintarkastukseen liittyvistä toimeksiannoista ​0,3 ​0,1 ​0,2
​Palkkiot veropalveluista ​0,0 ​0,2 ​0,0
​Yhteensä 1,6 ​1,7 ​1,6
 

 

26.2.2016