Lisätietoja julkisista hankinnoista

Tällä sivulla julkaistava hankintoja koskeva lisätieto sisältää vain julkaistuissa hankintailmoituksissa viitattuja tietoja. Tarkoituksena on kannustaa potentiaalisia toimittajia osallistumaan hankintaprosessiin. Tällä sivulla olevat tiedot on julkistettu avoimesti ja tasapuolisesti samaan aikaan hankintailmoituksen julkaisemisen kanssa.

18.5.2015