Lopetetut toiminnot (Distribution)

Distribution-segmentti sisälsi sähkönsiirron Ruotsissa 1.6.2015 saakka, jolloin Fortum sai päätökseen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoimintansa myynnin.

Kaupan myötä Fortum sai päätökseen Ruotsin, Norjan ja Suomen sähkönsiirtoliiketoimintojensa myynnin. Distribution-segmentti on esitetty lopetettuna toimintona vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Taulukon tiedot ovat vuoden 2014 lopusta.

​Lopetetut toiminnot (Distribution-segmentti) ​
Volyymit ​* Jakeluverkkosiirto 17,6 TWh
* Alueverkkosiirto 13,8 TWh
Liikevaihto ​751 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta ​14 %
Vertailukelpoinen liikevoitto ​266 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate ​416 milj. euroa
Sidottu pääoma ​2 615 milj. euroa
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto ​9,3 %
Käyttöomaisuus-investoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin ​147 milj. euroa
Henkilöstö ​390
 

(31.12.2014)

4.1.2016