Heat, Electricity Sales and Solutions -segmentti

Fortum on uusinut liiketoimintarakenteensa 1.4.2016 alkaen. Taulukossa on vuoden 2015 lopun tiedot. Lisätietoa uudesta rakenteesta:

Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1.4.2016 lähtien (pörssitiedote 19.2.2016)

31.3.2016 saakka Heat, Electricity Sales and Solutions sisälsi sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), lämmön ja sähkön myynnin ja niihin liittyvien asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämisen sekä kestävän kehityksen toiminnot.Segmenttiin kuului myös Fortumin 50 %:n omistusosuus Fortum Värmestä, joka on yhteisyritys ja konsolidoidaan pääomaosuusmenetelmällä.

​Heat, Electricity Sales and Solutions - segmentti ​
Markkina-asema
* Johtava lämmöntoimittaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa
Tuotanto­kapasiteetti ​Sähkö 743 MW
Lämpö 3 915 MW
Volyymit ​* Lämmönmyynti 7,8 TWh
* Sähkönmyynti 2,5 TWh
Liikevaihto ​1 187 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta ​34 %
Vertailukelpoinen liikevoitto ​108 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate ​209 milj. euroa
Sidottu pääoma ​2 170 milj. euroa
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto ​7,9 %
Käyttöomaisuus-investoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin ​128 milj. euroa
Henkilöstö ​1 417
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit *​ Vakaata kasvua investointien avulla; uudet CHP-laitokset alkavat tuoda voittoa
* Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ja saatavuus, tuotantoketjun joustavuus ja tehokkuus
* Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti, hinnan vaikutus kannattavuuteen; vakautta suojausten avulla
* Lämmön ja oheistuotteiden hinnat
* Lämmön kysyntä: sääolosuhteet; sekä makrotalous että paikallinen talouskehitys
* Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset
Strategian ajurit ​* Tarve luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön
* Mahdollisuus lisätä paikallisten biopolttoaineiden ja jätteiden käyttöä polttoaineena
* Vahva asema ja osaaminen polttoaineiden joustavassa käytössä CHP-tuotannossa
 

(31.12.2015) 

26.4.2016