Liiketoiminta

Fortumilla on uusi liiketoimintarakenne 1.4.2016 alkaen.

​Fortumilla on kolme liiketoimintadivisioonaa, jotka ovat Generation, City Solutions ja Russia. Lisäksi on perustettu kaksi kehitysyksikköä, jotka keskittyvät uuden liiketoiminnan luomiseen: M&A and Solar & Wind Development ja Technology and New Ventures.

Generation
Generation-divisioona vastaa Fortumin sähköntuotannosta, tuotannon optimoinnista ja trading-toiminnasta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto, sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä ydinvoiman asiantuntijapalvelut. Generation-divisioonan johtaja on Tiina Tuomela.

City Solutions
City Solutions -divisioonan vastuulla on kehittää kestävistä kaupunkiratkaisuista kasvavaa liiketoimintaa Fortumille. Divisioonaan kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet ja muut kiertotalouden ratkaisut sekä sähkönmyynti ja siihen liittyvät palvelut. City Solutions -divisioonaan kuuluvat myös asiantuntijapalvelut ydinvoimapalveluita lukuun ottamatta. Divisioonaa johtaa Markus Rauramo.

Russia
Russia-divisioona vastaa Fortumin sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Divisioonaa johtaa Alexander Chuvaev, joka toimii myös OAO Fortumin toimitusjohtajana.

Technology and New Ventures
Technology and New Ventures on perustettu vauhdittamaan uuden liiketoiminnan kehitystä ja se vastaa myös Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Kehitysyksikkö toimii sisäisenä yrityshautomona ja sen vastuulla ovat myös investoinnit start-up-yrityksiin sekä yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös konsernin IT kuuluu Technology and New Ventures -yksikköön. Keskeisenä tavoitteena on digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen liiketoimintojen ja asiakasratkaisujen kehityksessä. Yksikköä johtaa Per Langer.

M&A and Solar & Wind Development
Fortumin tavoitteena on luoda arvoa energiasektorin yritysjärjestelyillä nykyisillä kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa. Tavoitteena on myös kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-luokkaan. Näitä päämääriä varten on perustettu uusi kehitysyksikkö, joka keskittyy yritysjärjestelyihin sekä aurinko- ja tuulivoiman kasvattamiseen. Yksikköä johtaa Kari Kautinen.

1.4.2016