Power and Technology -segmentti

Fortum on uusinut liiketoimintarakenteensa 1.4.2016 alkaen. Taulukossa ovat vuoden 2015 lopun tiedot. Lisätietoa uudesta rakenteesta:

Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1.4.2016 lähtien (pörssitiedote 19.2.2016)

31.3.2016 saakka segmentin kaksi divisioonaa olivat Hydro Power and Technology sekä Nuclear and Thermal Power. Power and Technology -segmenttiin kuuluivat Fortumin vesi-, ydin- ja lämpövoimatuotanto, Power Solutions -yksikön asiantuntijapalvelut, tuotannonohjaus, trading sekä teknologia-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot.

​Power and Technology -segmentti
Markkina-asema ​* Kolmanneksi suurin sähköntuottaja Pohjoismaissa
* 15 suurimman joukossa Euroopassa ja Venäjällä
Tuotanto­kapasiteetti ​Sähkö 8 046 MW
Lämpö 0 MW
Volyymit ​* Sähköntuotanto Pohjoismaissa 48,1 TWh
* Sähköntuotanto yhteensä 48,1 TWh
Liikevaihto ​1 722 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta ​50 %
Vertailukelpoinen liikevoitto ​561 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate ​680 milj. euroa
Sidottu pääoma ​5 913 milj. euroa
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto ​9,5 %
Käyttöomaisuus-investoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin ​203 milj. euroa
Henkilöstö ​1 341
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit
* Pohjoismaisen kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti ja hinta; vakautta suojauksilla
* Noin 98 % tuotannosta vesi- ja ydinvoimaa: vesivarastot, ydinvoiman käytettävyys ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat
* Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta ja kustannukset
* Investoinnit uuteen tai nykyiseen tuotantoon
Strategian ajurit ​* Nykyinen CO2-päästötön, joustava ja markkinalähtöinen tuotantorakenne
* Vahva asema ja osaaminen vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla
* Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden vapautuminen ja yhdentyminen
 

 (31.12.2015)

1.4.2016