Fortums Stiftelse

Befrämjar energikunnande - med målsättning att stöda näringslivet


Syfte

Stiftelsens syfte är att stöda naturvetenskaplig, teknisk och ekonomisk forskning, undervisning och utveckling inom energiområdet. Stiftelsens fokuseringsområden inom energiområdet är produktion och användning av energi samt energilösningar inom trafik.

För att fullfölja sitt syfte kan stiftelsen bevilja understöd, stipendier, hederspris eller på andra sätt ekonomiskt stöda utvecklingen inom energiområdet. Stiftelsen kan också bedriva informations- och publikationsverksamhet. Stipendier kan beviljas för klart definierade ändamål också i form av fleråriga ekonomiska förbindelser till en viss storlek.

Ansökning för 2016

År 2016 börjar stipendieansökningsperioden fredagen 1.4.2016 och slutar onsdagen 20.4.2016 kl. 16.00. Tiden för inlämnade av tillstyrkanden och tilläggsuppgifter som eventuellt begärs särskilt utgår måndagen 25.4.2016 kl. 16.00.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om beviljandet av stipendierna under juni.

Ansökning för 2015

I ansökningsomgången i april 2015 mottog stiftelsen 159 ansökningar till en sammanlagd summa på över 5,4 miljoner euro. Stiftelsen godkände 42 nya ansökningar till en sammanlagd summa av 705 600 euro. De här stipendierna delade ut 26.8.2015 i Auditoriet i Fortums huvudkontor.

 

Stipendieansöknings- och handläggningssystemet


15.3.2016