Tiedotusvälineet

​Media seuraa Fortumin toimintaa aktiivisesti etenkin Pohjoismaissa, koska olemme merkittävimpiä pörssilistattuja yhtiöitä Suomessa ja kuulumme suurimpiin energia-alan toimijoihin myös Ruotsissa. Valtion enemmistöomistusosuus lisää Suomessa sekä tiedotusvälineiden että suuren yleisön kiinnostusta.

Pörssilistatun yhtiön viestintää säätelevät lait ja määräykset asettavat raamit viestinnällemme. Nasdaq Helsingissä noteerattuna listayhtiönä noudatamme Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita. Tämän lisäksi noudatamme Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeja, muita keskeisiä lakeja sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Fortum noudattaa myös Euroopan unionin suosituksia, jotka koskevat julkisesti noteerattuja yhtiöitä.

Avoimen, tasapuolisen ja oma-aloitteisen viestinnän avulla haluamme varmistaa, että myös median kautta sidosryhmämme saavat riittävät tiedot päätöksistä ja seikoista, jotka voivat esimerkiksi olennaisesti vaikuttaa Fortumin osakkeen arvoon. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä haluamme myös lisätä tietämystä yhtiön strategiasta ja liiketoiminnasta.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua median kanssa esimerkiksi mediatapaamisissa, lehdistövierailuilla, tutustumiskäynneillä ja vastaamalla haastatteluihin sekä median päivittäisiin yhteydenottoihin.

Vuonna 2015 jatkoimme kriisiviestintävalmiuksiemme vahvistamista ja osallistuimme marraskuussa Loviisan ydinvoimalaitoksen vuotuiseen valmiusharjoitukseen. Jatkoimme sosiaalisen median kanaviemme kehittämistä. Järjestimme kaikissa toimintamaissamme paikallismediatapaamisia. 

20.2.2016