Fortumin strategia

Globaalit megatrendit sekä matala energian hinta ja heikko yleinen talouskehitys vauhdittavat energia-alan nopeaa muutosta. Fortum aikoo vastata näihin globaaleihin haasteisiin strategiallaan, jonka tavoitteena on kasvu ja jatkuva kannattavuus. Strategian painopistealueita ovat puhdas energia, asiakkaat ja omistaja-arvon luominen.

Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Strategian neljä kulmakiveä ovat: (1) parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita; (2) tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja; (3) kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa sekä (4) luomme uusia energialiiketoimintoja.

Kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa. Tiivis yhteys liiketoiminnan ja yritysvastuun välillä korostaa kestävän kehityksen merkitystä kilpailuetuna. Toiminnassaan Fortum ottaa tasapuolisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökohdat.


Fortumin visio, missio ja strategia

16.2.2016