Strategian toteuttaminen

​Kohti puhtaan energian strategiaa

Fortum julkisti uudistetun strategiansa helmikuussa 2016 vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Jo vuonna 2015 yhtiö vahvisti liiketoimintojaan ja vahvisti osaamistaan voimakkaasti kohti uutta suuntaa. 

​Parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita ​Kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa
 • ​Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti n. 6,6 miljardilla eurolla, ja tämän myötä Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin saattaminen päätökseen
 • Chelyabinsk GRES -voimalaitoksen ykkösyksikön käyttöönotto Venäjällä
 • Digitalisaation hyödyntäminen tuottavuuden parantamisessa: CHP-laitosten valvomojen visualisaatiokonsepti, 3D-muotoilu Suomessa
 • Ydinvoima-asiantuntijuuden kaupallistaminen: ioninvaihtomateriaalien lisätilaus Japanin Fukushiman radioaktiivisten vesien puhdistamiseen
 • ​Fortumin ensimmäisen täysin uuden aurinkovoimalaitoksen (10 MW) käyttöönotto Intiassa
 • Venäjän ensimmäisen tuulipuiston (35 MW) rakentamispäätös Uljanovskiin
 • Päätös osallistua Blaikenin tuulipuiston neljänteen vaiheeseen Ruotsissa
​Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja ​Luomme uusia energialiiketoimintoja
 • ​Tehokkaampaa lämmön ja sähkön jakelua, paikallisten polttoaineiden käyttö
  • Uusi yhdistetty sähkön ja lämmön monipolttoainelaitos Puolaan palvelemaan Zabrzen ja Bytomin kaupunkeja
  • Lietuvos Energijan kanssa yhteisyritys, joka rakentaa jätepolttoainetta käyttävän sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Kaunasiin, Liettuaan. 
 • Asiantuntijapalveluja vähentämään päästöjä
  • Eskilstuna Energi & Miljö AB:n biopolttoainetta käyttävän kattilalaitoksen perusparannushanke Ruotsissa päästöjen vähentämiseksi ja laitoksen tehokkuuden parantamiseksi
  • Typpipäästöjä vähentävän polttotekniikkaratkaisun toimittaminen EDF Polskalle Puolaan
 • Uusia ratkaisuja kaupungeille, kunnille ja kuluttajille
  • Uusia kaukolämpöratkaisuja Espooseen: biokaasun ja jätaveden hukkalämmön talteenotto, uusi kaukolämpöakku, joka parantaa toimitusvarmuutta
  • Tukholman Royal Seaportin Smart Energy -ohjelmalle parhaan kestävän kehityksen kaupunkikehityshankkeen palkinto. Fortum Värme on yksi hankkeen kumppaneista.
  • Fortum Charge & Drive -latausverkostolle uusia markkinoita Pohjoismaissa; Fortum toimittaa latausjärjestelmän Espoon sähköbusseille
  • Kaksi sairaalaa Suomessa hyödyntää Fortumin avointa kaukolämpöverkkoa myymällä ylijäämälämpönsä
  • Useita pilottihankkeita kaukolämmön kysyntäjoustossa
 • ​Sotenäsin aaltovoimapuisto kytketty Ruotsin sähköverkkoon. Yhteistyö Seabased AB:n kanssa
 • 17 miljoonan euron EU-rahoitus Fortumin koordinoimalle aaltovoiman tutkimushankkeelle, jossa mukana myös Wello, Mojo Maritime, Wave Hub, Green Marine (UK) sekä Uppsalan, Plymouthin ja Exeterin yliopistot
 • Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan pilottilämpölaitos yhteistyössä St1:n kanssa
 • Yhteistyösopimus edistyksellisiin energiateknologioihin keskittyvän tutkimus- ja kehityskeskuksen perustamisesta Skolkovo-säätiön kanssa Venäjällä
 • Fortum Otso -bioöljyn ensimmäinen vientierä Ruotsiin
 • Fortumin HorsePower-konsepti kerää hevosen kuivikelannan talleilta ja käyttää sen voimalaitosten polttoaineena
 • Yhteistyö Leanheatin kanssa big datan ja keinoälyn hyödyntämiseksi asuntojen lämmityksessä
 • Fortumin innovaatiokilpailuun 60 tuoretta ideaa suomalaisilta ja ruotsalaisilta yliopisto-opiskelijoilta
 

 

24.2.2016