Visio, missio, strategia ja arvot

​Visio 

Puhtaan energian edelläkävijä 
 

Missio 

Tarjoamme asiakkaillemme energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää, ja tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. 
 

Arvot 

Vastuullisuus, luovuus, kunnioitus, rehellisyys 
 
Arvot ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme ja kertovat, miten toimimme suhteessa asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja työtovereihimme.   
 

Strategia 

 
Fortumin strategian neljä kulmakiveä ovat: (1) parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita; (2) tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja; (3) kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa sekä (4) luomme uusia energialiiketoimintoja.  
 

Parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita

Nykyisen tuotantokapasiteetin kilpailukyvyn varmistamiseksi Fortum parantaa tuottavuuttaan, keventää kustannusrakennettaan, vahvistaa hankintatoimintojaan ja tehostaa pääoman käyttöä kaikissa liiketoiminnoissa. Ensimmäisessä vaiheessa Fortum  aikoo leikata nykyisten liiketoimintojen kiinteiden kulujen tasoa 100 miljoonalla eurolla vuoden 2017 loppuun mennessä. 
 

Fortumin tavoitteena on luoda arvoa edistämällä yritysjärjestelyin energiasektorin konsolidoitumista ja rakennemuutosta nykyisillä kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa. 

Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja

Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen, jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus,  kasvavat jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden latausjärjestelmien avulla. Lisäksi uutta liiketoimintaa haetaan näiden alueiden asiantuntijapalveluista.
 
Ensisijaisia markkina-alueita ovat nykyiset kotimarkkinat ja muut Euroopan maat. Lisäksi Fortum tutkii liiketoimintamahdollisuuksia tarkkaan valituissa Aasian kasvukeskuksissa.
 

Kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa

Fortumin tavoitteena on kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-kokoluokkaan. Aurinko- ja tuulivoimateknologiat ovat nopeasti tulossa kilpailukykyisiksi samalla, kun uusiutuvan energian tuista ollaan vaiheittain luopumassa ja toiminta muuttuu markkinalähtöisemmäksi. Nämä seikat korostavat energiasektorin toimialaosaamisen merkitystä myös aurinko- ja tuulivoimatuotannossa.

Fortumin nykyiset kotimarkkinat ja muut Euroopan maat tarjoavat tuulivoimalle suotuisia olosuhteita. Aurinkovoiman kasvattaminen edellyttää  maantieteellistä laajentumista tarkasti valittuihin uusiin kohteisiin.
 

Luomme uusia energialiiketoimintoja

Start-up-yrityksillä on yhä merkittävämpi rooli muuttuvan energiasektorin uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittäjinä. Digitalisaation avulla on mahdollista sekä parantaa nykyisen toiminnan tuottavuutta että kehittää uusia tuotteita ja palveluja asiakkaille.
 
Fortumin tavoitteena on olla energiateknologian ja sovelluskehityksen kärjessä. Kiihdyttääkseen innovaatiotoimintaa ja uusien ratkaisujen kaupallistamista Fortum vahvistaa omaa kehitystyötään ja digitalisaation hyödyntämistä, solmii kumppanuuksia maailman johtavien toimittajien, tutkimuslaitosten ja nousevien teknologiayritysten kanssa sekä investoi suoraan ja välillisesti lupaavia uusia innovaatioita kehittäviin kasvuyrityksiin.
 

Tärkeimmät kehitysohjelmat

Fortumin kehitysohjelmat (must-win-battles) tukevat yhtiötä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Niiden etenemistä seurataan sisäisesti säännöllisesti.
 
Fortumin tärkeimmät kehitysohjelmat ovat:
  • Asiakas keskiöön
  • Nopea ja ketterä yrityskulttuuri
  • Liiketoiminnan digitalisointi
  • Arvoa markkinoiden heilahtelusta
  • Markkinaehtoinen ja tasapuolinen sääntely  

8.2.2016