Bolagstämma

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen den 5 april 2016 klockan 14.00 (finsk tid) i Finlandiasalen i Finlandiahuset.

Bolagsstämmohandlingarna finns här.

6.4.2016