Bolagstämma

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017

​Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma är planerad att äga rum den 4 april 2017.

Aktieägarnas förslag till styrelsen angående ärenden som skall behandlas på den ordinarie bolagsstämman skall skickas per brev senast den 5 januari 2017 till

Fortum Abp
Juridiska ärenden/bolagsstämma
PB 1
FI-00048 FORTUM
Finland.

Kallelsen till bolagsstämman publiceras som börsmeddelande och på bolagets Internetsidor uppskattningsvis den 2 februari 2017. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 publiceras senast under vecka 10.

Datum som ansluter sig till eventuell dividend utdelning är:

  • den 5 april 2017 då dividenden särskiljs från aktien,
  • den 6 april 2017, avstämningsdagen för dividendutdelningen, och
  • den 13 april 2017 då dividenden utbetalas.

15.12.2016