Raportointirakenne

Fortum uusii liiketoimintarakenteensa 1.4.2016 alkaen.

Muutoksella mahdollistetaan yhtiön 3.2.2016 julkistetun uuden vision ja strategian toteutus. Fortum muodostaa kolme liiketoimintadivisioonaa, jotka ovat
- Generation
- City Solutions ja
- Russia.
 
Lisäksi perustetaan kaksi kehitysyksikköä, jotka keskittyvät uuden liiketoiminnan luomiseen:
- M&A and Solar & Wind Development ja
- Technology and New Ventures.
 
Muutokset Fortumin taloudelliseen raportointiin ovat toistaiseksi vähäisiä ja yhtiö raportoi jatkossakin toimintansa neljässä segmentissä. Vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien raportoitavat segmentit ovat Generation, City Solutions (pääosin entinen Heat, Electricity Sales and Solutions) ja Russia.
 
Uudet kehitysyksiköt M&A and Solar & Wind Development ja Technology and New Ventures raportoidaan Muut-segmentissä. Uudelleenorganisoinnin seurauksena osa liiketoiminnoista raportoidaan jatkossa eri segmentissä kuin aiemmin. Muutoksen taloudellinen vaikutus on toistaiseksi pieni, joten vuoden 2015 vertailutietoja ei tulla muuttamaan takautuvasti.
 
Generation-divisioona vastaa Fortumin sähköntuotannosta, tuotannon optimoinnista ja trading-toiminnasta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto, sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä ydinvoiman asiantuntijapalvelut.
 
City Solutions -divisioonan vastuulla on kehittää kestävistä kaupunkiratkaisuista kasvavaa liiketoimintaa Fortumille. Divisioonaan kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet ja muut kiertotalouden ratkaisut sekä sähkönmyynti ja siihen liittyvät palvelut. City Solutions -divisioonaan kuuluvat jatkossa myös nykyiseen Power Solutions -yksikön asiantuntijapalvelut ydinvoimapalveluita lukuun ottamatta.
 
Russia-divisioona vastaa Fortumin sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä.
 
Technology and New Ventures on perustettu vauhdittamaan uuden liiketoiminnan kehitystä ja se vastaa myös Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Kehitysyksikkö toimii sisäisenä yrityshautomona ja sen vastuulla ovat myös investoinnit start-up-yrityksiin sekä yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös konsernin IT liitetään Technology and New Ventures -yksikköön. Keskeisenä tavoitteena on digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen liiketoimintojen ja asiakasratkaisujen kehityksessä.
 
M&A and Solar & Wind Development. Fortumin tavoitteena on luoda arvoa energiasektorin yritysjärjestelyillä nykyisillä kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa. Tavoitteena on myös kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-luokkaan. Näitä päämääriä varten on perustettu uusi kehitysyksikkö, joka keskittyy yritysjärjestelyihin sekä aurinko- ja tuulivoiman kasvattamiseen.
 

22.4.2016