Öinen kaupunkimaisema

Miksi sijoittaa Fortumiin

Houkutteleva kasvu ja tuotto

Tulovirrat sähkön ja lämmön tuotannosta sekä sähkön vähittäismyynnistä.

Vahva pohja kasvulle

 • Sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa kasvuaan
  • Fortum arvioi vuosittaisen sähkönkulutuksen kasvavan lähivuosina Pohjoismaissa noin 0,5 %.
 • Pohjoismainen sähkön tukkumarkkina ja lämpömarkkina 
  • Investointiohjelma lisää sähköntuotantokapasiteettia Pohjoismaihin, Puolaan ja Baltian maihin 7 % (800 MW) 
  • Lisääntyvä tuotantovolyymi pääasiassa Olkiluoto 3 (~3TWh) Suomessa 
 • Venäjän sähkö- ja lämpömarkkina
  • Venäjällä 85 % kasvu Fortumin sähköntuotantokapasiteetissa vuoden 2016 alkuun mennessä
  • Russia-segmentin vuotuinen liikevoittotavoitetaso (EBIT), 18,2 miljardia ruplaa, on tavoitteena saavuttaa vuosien 2017-2018 aikana. Euromääräinen tulostaso vaihtelee valuuttakurssimuutoksista johtuen. 

 Mahdollisuuksia yhdentyvillä Euroopan energiamarkkinoilla

 • Vahva osaaminen vesivoimassa, ydinvoimassa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa
 • Teollisia uudelleenjärjestelymahdollisuuksia

Vakaa talous

 • Fortumilla on vahva taloudellinen asema ja fokus lisäarvon ja vakaan tuoton luomisessa
 • Fortum on ollut vakaa osingonmaksaja
  • Osinkopolitiikka varmistaa, että osakkeenomistajat saavat asianmukaisen korvauksen sijoittamalleen pääomalle. Politiikkaa tukee yhtiön pitkän aikavälin strategia, joka tähtää osakekohtaisen tuloksen, ja sen myötä osingon, kasvattamiseen.
  • Fortumin hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka kattaa makrotalouden, taseen vahvuudet sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat
  • Fortumin tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80% osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.  

Fortum luo omistaja-arvoa:

 • Kasvava huomio ydinosaamisalueisiin
  • hiilidioksidivapaa vesi-, ydinvoimatuotanto sekä energiatehokas sähkön- ja lämmönyhteistuotanto
 • Hyödynnämme pohjoismaista ydinliiketoimintaamme
 • Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä
 • Rakennamme perustan tulevaisuuden kasvulle 
 • Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
  • Vertailukelpoinen nettovelka / käyttökate ~ 2.5
  • Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 10%
  •  
 

3.3.2016