Fortum sijoituskohteena

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Haluamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.  

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.

22.2.2017