Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu Fortumin tammi-kesäkuun 2016 puolivuosikatsauksessa 20.7.2016.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

“Liiketoimintaympäristömme on edelleen haastava, mutta joitain myönteisiä kehitysmerkkejä oli nähtävissä vuoden toisen neljänneksen aikana. Neljänneksen lopun hyödykemarkkinoita leimasi volatiliteetti, joka osittain selittyy Britannian EU-äänestyksen tuloksella.
Toiminnallisesti neljännes oli odotustemme mukainen. Laitostemme käyttöasteet olivat hyvät ja meneillään olevat hankkeet etenivät suunnitellusti. Vertailukelpoinen liikevoitto jäi toisella neljänneksellä hieman vertailukaudesta pääosin matalampien saavutettujen sähkönhintojen ja vähäisemmän vesivoimantuotannon vuoksi.

Olemme ottaneet tärkeitä askeleita strategiamme toteutuksessa. Neljänneksen kohokohta oli Ekokemin ostosta sopiminen. Ekokem on Pohjoismaiden johtava kiertotalousyhtiö, joka on erikoistunut materiaalien ja jätteen kierrätykseen, jätteen hyödyntämiseen energiantuotannossa, loppusijoitusratkaisuihin, maaperänkunnostukseen sekä ympäristörakentamisen palveluihin. Ekokemin liiketoiminta on materiaalien kierrätyksen ja luonnonvarojen säästämisen ytimessä, mikä on yksi tärkeimmistä globaaleista megatrendeistä. Yritysosto sopii erinomaisesti Fortumin liiketoimintoihin. Se hajauttaa tulovirtaamme linkittyen samalla vahvasti perinteiseen ydinosaamiseemme – energiajärjestelmään. Fortum sai heinäkuussa vaadittavat kilpailuviranomaishyväksynnät ja odotamme saavamme kaupan päätökseen kolmannen neljänneksen aikana.

Toisella neljänneksellä saimme päätökseen puolalaisen sähkön ja kaasun myyntiyhtiö DUONin hankinnan osana strategiaamme kasvaa sähkön myynnissä ja siihen liittyvissä asiakasratkaisuissa. DUON tarjoaa meille hyvän kasvualustan Puolan laajalle ja nopeasti kehittyvälle energiamarkkinalle. DUONin integrointi osaksi City Solutions -divisioonaa on meneillään.

Olemme nyt määritelleet aurinkovoiman investointiohjelman laajuuden Intiassa ja suunnitelman mukaisesti olemme allokoineet 200-400 miljoonaa euroa käytettäväksi Intian aurinkovoimaportfolioomme. Olosuhteiltaan se on yksi suotuisimmista maista aurinkovoiman tuotannolle ja Intian valtio tukee voimakkaasti toimialan kehitystä.

Ruotsissa keskeiset poliittiset puolueet saivat kesäkuussa aikaan energiapoliittisen sopimuksen. Päätöksistä kaksi oli erityisen tärkeitä Fortumille. Ensiksi, ydinvoiman kapasiteettivero päätettiin poistaa asteittain kahden vuoden aikana vuodesta 2017 alkaen. Toiseksi, vesivoiman kiinteistöveroa päätettiin laskea neljän vuoden aikana nykyisestä 2,8 %:sta 0,5 %:iin vuodesta 2017 alkaen. Hyvin toimiva pohjoismainen energiamarkkina edellyttää tasavertaista kohtelua energian eri tuotantomuodoille ja nämä päätökset olivat hyvät ensiaskeleet siihen suuntaan.

Uskomme energiasektorin muutosvauhdin kiihtyvän tulevaisuudessa. Ekokem on tärkeä askel jakeluverkkojen myyntitulojen uudelleensijoittamisessa, ja työ jatkuu. Samalla kun laskemme nykyisten toimintojemme kustannustasoa ja parannamme tuottavuutta, etsimme uusia kasvumahdollisuuksia – sekä orgaanisia että yritysostoja.”
 

15.8.2016