Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu Fortumin tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksessa 25.10.2016.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

“Kolmas vuosineljännes on perinteisesti ollut haasteellinen liiketoimintamme kausiluonteisuuden
vuoksi. Tämäkään vuosi ei ollut poikkeus. Fortumin tulos laski edelleen pääasiassa merkittävästi
vähäisemmän vesivoimatuotannon vuoksi. Russia-segmentin hyvä tulos, vertailukautta selkeästi
korkeampi saavutettu sähkön hinta sekä ydinvoimatuotannon suurempi volyymi puolestaan
tasoittivat tuloksen laskua.

Sähkömarkkinoilla on kuitenkin havaittavissa joitain myönteisiä merkkejä pääasiassa raaka-aineiden
ja päästöoikeuksien hintojen nousun myötä. Aivan vuosineljänneksen lopussa hinnat
termiinimarkkinoilla nousivat ja ovat nyt selvästi korkeammalla kuin toisen vuosineljänneksen
lopussa.

Hyvä uutinen oli myös Ruotsin hallituksen syyskuussa esittelemä budjettiehdotus, jossa vesivoiman
kiinteistöveroa päätettiin laskea ja ydinvoiman kapasiteettivero poistaa asteittain tulevien vuosien
aikana. Olemme erittäin tyytyväisiä näihin ripeisiin päätöksiin ja julkaistuun aikatauluun.
Toimintaympäristön vakauduttua voimme nyt keskittyä laitosten käyttöön sekä välttämättömien
turvallisuutta parantavien investointien suunnitteluun. Ruotsin hallituksen päätökset ovat täysin
linjassa näkemyksemme kanssa; olemme aina vahvasti kannattaneet päästöttömien
tuotantomuotojen tasavertaista sääntelyä ja verotuskohtelua.

Russia-divisioonan tuloskasvun avaintekijä on ollut OAO Fortumin uusi kapasiteetti, jota on otettu
käyttöön keväällä valmistuneen monivuotisen investointiohjelmamme kuluessa.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana saimme päätökseen Ekokem-yritysoston. Ekokem on
Pohjoismaiden johtava kiertotalousyhtiö ja kauppa oli merkittävä virstanpylväs strategiamme
toteuttamisessa. Se myös hajauttaa tulovirtaamme, sillä Ekokemin liiketoiminta ei ole riippuvainen
pohjoismaisesta sähkön hinnasta.

Olemme jatkaneet kiinteiden kustannustemme leikkaamista aiemmin tiedottamamme suunnitelman
mukaisesti ja edistyneet siinä hyvin. Pyrimme edelleen kasvattamaan liiketoimintaamme
strategiamme mukaisesti ja etsimme jatkuvasti uusia investointimahdollisuuksia, mihin vahva
kassamme tarjoaa mahdollisuuden."
 

25.10.2016