Osakekohtaiset tiedot

​Osakkeen vaihto ja muut osakekohtaiset tiedot löytyvät vuosikertomuksesta.

​Euroa, tai kuten merkitty 2015​ ​2014 ​2013 2012 2011​
​Tulos / osake 4,66​ ​3,55 1,36​ ​1,59 1,99​
​Rahavirta / osake 1,55​ ​1,98 1,74 ​1,56 ​1,82
​Oma pääoma / osake ​15,53 ​12,23 ​11,28 ​11,30 ​10,84
​Osinko / osake 1,10*​ ​1,10 - 0,20 ​1,10 ​1,00 ​1,00
​Osinko / osakekohtainen tulos, % ​23,6* ​36,6 ​80,9 ​62,9 50,3
​Efektiivinen osinkotuotto, % 7,9*​ 7,2 ​6,6 ​7,1 ​6,1

* Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle.

 

Osakepääoma

Fortum Oyj:llä on yksi osakesarja. Vuoden 2015 lopussa osakkeita oli laskettu liikkeelle kaikkiaan 888 367 045 kappaletta. Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Vuoden 2015 lopussa Fortum Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa.

Rekisteröity osakepääoma ylittää liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaisnimellisarvon johtuen yhtiön omien osakkeiden mitätöimisestä vuosina 2006 ja 2007 (yhteensä 7 570 000 osaketta). Osakkeiden mitätöinti ei ole pienentänyt osakepääomaa.

Fortum Oyj:n osake on ollut listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssissä 18. joulukuuta 1998 lähtien. Kaupankäyntitunnus on FORTUM. Fortum Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland Oy myös ylläpitää Fortum Oyj:n virallista osakerekisteriä.

Optio-ohjelmat

Fortumilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Viimeisin ohjelma 2002B päättyi vuonna 2009.

25.1.2017