Velkarakenne, lainojen erääntyminen ja likviditeetti

Konsernin velkarakenne 30.9.2016

 

Lainojen vuosittainen erääntyminen ja keskikorko tilinpäätöspäivänä 30.9.2016

Korollinen velka yhteensä EUR 5 185 miljoonaa.

- Keskikorko 3,4 % (2015: 3,7 %)
- Velkasalkku pääasiassa EUR- ja SEK-määräinen. Salkun keskikorko 2,0 % (2015: 2,6 %)
- EUR 734 miljoonaa (2015: 641) vaihdettu RUB-määräiseksi. Keskikorko sisältäen suojaus-kustannuksen 11,7 % (2015: 12,8 %)
 
 
 
 

Likviditeettitilanne 30.9.2016

 

 

25.10.2016