Yhtiökokous

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.4.2017.

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on toimitettava viimeistään 5.1.2017 osoitteeseen
 
Fortum Oyj
Lakiasiat/yhtiökokous
PL 1
00048 FORTUM 
 
Yhtiökokouskutsu julkistetaan pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla arviolta 2.2.2017. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan viimeistään viikolla 10.
 
Mahdolliseen osingonjakoon liittyvät päivämäärät ovat:
  • osingon irtoamispäivä 5.4.2017,
  • osingonmaksun täsmäytyspäivä 6.4.2017 ja
  • osingon maksupäivä 13.4.2017.

21.11.2016