Iseteenindus

Iseteeninduse kasutaja saab ülevaate müügilepinguga seotud tarbimiskoha arvete, lepingute, saldode ning hoone tarbimise ajaloo kohta. Samuti on võimalik näha viimaseid näite ning saata uusi, vaadata kontaktandmeid ja teavitada nende muutumisest.  

Sisse saab logida kliendikoodi või ID-kaardiga.


 Kliendikoodiga sisenemiseks sisestatakse:

  • kliendikood: arvel olev kliendi number:

  • parool: arvel olev viitenumber (juba sisselogides saate ise parooli muuta uue, vähemalt kuuekohalise parooli vastus).

Login sisse  

ID kaardiga sisselogimise aktiveerimiseks palun teatada klienditeenindusele kliendi ja ID-kaardi omaniku nimi ja isikukood. Peale andmete andmebaasi lisamist on võimalik ID-kaardiga sisenemine.  

Tarbimise ajaoo plokis on võimalus andmed kuvada graafiliselt


Soovitud andmete graafiku kuvamiseks valitakse tarbimsliigi aken:

  • Soojus valikuga kuvatakse soojusenergia MWh, fikseeritud kuu võimsus kW (vaata lisatud graafikut).
  • Gaas valikuga kuvatakse gaasitarbimine m3.
  • Soe vesi valikuga kuvatakse (müüjale edastatud) sooja vee m3 tarbimine.

Võrdlusperioodiks saab valida kuni kahte aastat.
Küsimuste korral palume ühendust võtta klienditeenindusega: