Mõõturi näidu teatamine

Mõõturi näidu teateid ootame iga kuu viimaseks või hiljemalt sellele järgnevaks päevaks või soojuse müügilepingus kokkulepitud kuupäevaks.

Näitude teatamise viisid:

Soojuse- ja soojuskandja mõõturite näitude alusel koostame hiljemalt iga kuu 7-ndaks kuupäevaks arve.

Liitumispunkti on paigaldatud järgmised mõõturid:    

 • soojusmõõtur (soojus, MWh); 
 • soojuskandja mõõtur (kaugkütte võrguvesi,  m3);
 • sooja vee mõõtja (tarbevesi, m3).      

Kauglugemisega soojusmõõturite näidud võtame iga kuu viimasel päeval ja klient ei pea selle mõõturi näitu ise täiendavalt saatma. 2017. aasta alguse seisuga oli kauglugemisseadmed paigaldatud 690 tarbijale.

Soojusmõõturi kauglugemismodemi paigaldamisest teavitatakse klienti täiendavalt. Modemi paigalduse eest eraldi tasu ei võeta.

Meile edastatud sooja vee mõõturi näidud (m3) fikseeritakse ja kuvatakse müügiarvel.   

Iseteenindusest saad kiire ülevaate oma tarbimiskoha kohta, samuti tellida erinevate mõõturite ja perioodide aruandeid.  

 Suur-Jõe 52, Pärnu 80042

 • Klienditeenindus

  E - N 8 - 16.45 R: 8 - 15.45
 • e-mail

 • Telefon

  +372 447 7222 +372 447 7228
 • Avariitelefon 24 h

  +372 447 7222 +372 5666 1616
 
 
 
 

30.05.2017