Maagaas

Fortum Eesti osutab maagaasi jaotuse teenust (võrguteenus) ja müüb  maagaasi Pärnu linna kahes võrgupiirkonnas, milleks on Pärnu jõe vasakkaldal asuv Kesklinna ja  paremkaldal asuv  Rääma võrgupiirkond.

Maagaas on võrreldes teiste kasutatavate kütustega puhas ja keskkonnasõbralik. Maagaasi koostises on 98% metaani (CH4), on õhust kergem, lõhnastatud, kõrge kütteväärtusega gaas.  

Maagaasi kasutamine kütusena on mugav ja majanduslikult efektiivne. Gaasi hind on  võrreldes teiste kõrge kütteväärtusega  kütusega konkurentsivõimeline. Gaasi ülekandmisel ja jaotamisel on kaod minimaalsed ning gaasi kasutamisel on kütteseadmeid ja tehnoloogilisi protsesse lihtne automatiseerida. Kaasaegsed gaasiseadmed on kõrge kasuteguriga, ohutud ning töökindlad.

Meioee kuuluvast maagaasivõrgust maagaasi jaotuse teenuse (võrguteenuse) tarbimiseks tuleb gaasivõrguga liitunud kliendill sõlmida võrguteenuse leping ja maagaasi ostmiseks müügileping.  

Lepingutingimused on lepingu lisana võrguteenuse osutamise ja müügi tüüptingimused

Lepingute sõlmimise kontaktiks on meie müügijuht Hillar.

Hillar Nuut,  +372 447 7211hillar.nuut@fortum.com        

Müügihind

Maagaasi hinnale lisandub maagaasi aktsiis 0,04052 €/m3. (kuni 31.12.2016 aktsiis 0,03377  €/m3)      

Maagaasi hinnale ja aktsiisile lisandub käibemaks 20% 

Maagaasi müügihind  

Vabatarbijatele, kellega sõlmitud lepingu tingimused näevad ette uue maagaasi hinna teatamist hinnakirja vahendusel.  

Maagaasi võrguteenuse hind  

Võrgupiikond                                             Ühik​      Hind alates 01.04.2016
Rääma ​€/m3 ​​0,078
​Kesklinna ​€/m3 ​0,078

 Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks 20%

Gaasi hind €/nm3 kokku (sh aktsiis, võrguteenus, käibemaks) alates 01.01.2017 aastas kuni 10 000 nm3 tarbijale

​Gaasi nm3 Aktsiis Võrguteenus Kokku Hind käibemaksuga
0,4378

0,04052

0,078

0,55632 0,667584

Maagaasi kvaliteet

​Periood          
Gaasi tegelik keskmine ülemine kütteväärtus arvetuskuus kWh/m3
​2017 X ​10,47
​2017 IX ​10,49
​2017 VIII ​10,45
​2017 VII ​10,47
​2017 VI 10,5​
​2017 V ​10,49
​2017 IV
10,5​
​2017 III
​10,49
​2017 II
​10,49
​2017 I
​10,48
​2016 I ​10,56
​2016 II ​10,55
​2016 III ​10,54
​2016 IV ​10,48
​2016 V ​10,52
​2016 VI ​10,59
​2016 VII ​10,57
​2016 VIII ​10,49
​2016 IX ​10,51
​2016 X ​10,47
​2016 XI ​10,46
​2016 XII ​10,47