Ajalugu

Esimeseks kaugkütte soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügiga tegelevaks ettevõtteks Pärnus oli 22. novembril 1971 ENSV Ministrite Nõukogu otsusega asutatud Pärnu Ühendatud Katlamajade ja Soojusvõrkude Direktsioon.

Kuni 9. septembrini 1992  riigi omaduses olnud soojatootmisega seotud varad ja töötajad anti üle Pärnu linnale, kes moodustas 14. aprillil 1993 munitsipaalettevõte Pärnu Soojus.

1993-1994 Koostöös Taani konsultantidega firmast Carl Bro Group AS koostati Taani Kuningriigi finantseerimisel Pärnu kaugkütte arengukava (District Heating Master Plan) ja esitati Maailmapangale taotlus soojamajanduse kompleksseks rerekonstrueerimiseks laenu saamiseks.

1995 alustati investeerimisprogrammiga, paigaldati esimesed 145 soojasõlme, ühendati võrku mitu lokaalkatlamaja.

1996-1997 viidi investeerimisprogramm põhiosas lõpule, jäi lõpetamata ainult katlamajade vee-ettevalmistuse projekti osa.

1997 aasta 20. märtsil otsustas Pärnu Linnavolikogu vastavalt Äriseadustikule muudatustele kujundada ME Pärnu Soojus ümber AS-ks Pärnu Soojus, millekohane kanne teostati 11.augustil 1998.

1998 veebruaris omistati AS Pärnu Soojusele 1997. aastal teostatud aktiivse marketingtegevuse eest “Parima klienditeenindusega energiaettevõtte tiitel”.

1997. aastal viidi kolmepoolselt (AS Pärnu Soojus, AS Viisnurk, AS Ental) läbi “Ülejõe” linnaosa soojusvõrkude kaardisus, telliti AS Estivo-lt Äriplaan ja 1998 asutati OÜ Ülejõe Soojusvõrk, mis 1999. aastal müüdi edasi Vattenfall Estonia OÜ-le.

1999 aastal astus AS Pärnu Soojus Eesti Jõujaamade- ja Kaugkütte Ühingu liikmeks.

16. septembril 1999 otsustas Pärnu Linnavolikogu võõrandada AS Pärnu Soojus aktsiad avaliku enampakkumisel jättes endale ühe eriõigustega aktsia („kuldaktsia”, mis andis aktsionäride üldkoosolekul 1/3 häältest).

AS-i Pärnu Soojus 21 789 A-aktsiat müüdi 30. jaanuaril 2001 peale teistkordselt toimunud võõrandamiskonkurssi OÜ-le Vattenfall Estonia.

2006. aasta algul alustati läbirääkimisi Fortumi ja Vattenfalli vahel Pärnus olevate soojusettevõtete müügiks. Aktsiate müügitehing teostati 26. jaanuaril 2007, millest alates kuulusid Pärnu Soojus AS  ja Ülejõe Soojusvõrk OÜ Fortum Termest AS-ile. 2007. aastal alustati ka ettevõtete ühinemisprotsessi ning 1. oktoobrist 2007 jätkasid ettevõtted tegevust ühise äriühinguna Fortum Termest AS.

AS Fortum Eesti tekkis 1. juunil 2011 aastal Fortum Termest AS jagunemisel, kus eraldati erinevate strateegiatega ettevõtted. Fortum Eesti AS omandusse jäi Pärnu linna kaugküttesüsteem, koostootmisjaam ja Pärnu linna reserv- ja tipukatlamajad. Fortum Termest AS-i jäid väikesed piirkondlikud kaugküttevõrgud, äriklientidega koostöös rajatud nn. B2B enargialahendused ja maagaasivõrgud, mis ettevõtete jagunemise järel müüdi uuele omanikule.

15.10.2013