Pärnu koostootmisjaam

28. jaanuaril 2011 avasid pidulikul tseremoonial Pärnu linnapea Toomas Kivimägi, Fortum Heat and Power asepresident Per Langer, Fortumi Baltikumi äriüksuse juht Jaakko Vähä-Piikkiö ja Fortum Termest AS-i juhatuse esimees Margo Külaots uue Pärnu elektrijaama - elektri ja soojuse koostootmisjaam, mis katab valdava osa Pärnu linna kodude sooja- ja elektrivajadusest.

Pärnu koostootmisjaama ehitusse investeeris Fortum 75 miljonit eurot. Jaam kasutab kütusena kohalikku puitu (hakkepuit ja puidujäätmed). Puidu kasutamine vähendab Eesti sõltuvust importkütustest ja pakub tööd kohalike kütuste tootjatele. Elektri tootmise hajutamine vähendab ülekandekadusid ja riigi julgeolekuriske.

„Valisime Pärnu uue jaama asukohaks, sest siinsed katlamajad vajasid renoveerimist ning ressursside otstarbekamaks kasutamiseks oli parimaks lahenduseks kaasaegse koostootmisjaama rajamine “ütles Fortum Termest AS-i juhatuse esimees Margo Külaots. „Pärnumaal on arenenud puidutööstus, mille jääke saame kasutada uues jaamas kütusena,“ lisas Külaots.

„Fortumi rajatud, 75 miljonit eurot maksev, soojust ja elektrit tootev koostootmisjaam on ajaloo üks suurimaid investeeringuid Pärnusse. Soojusenergia tootmiseks kasutab ettevõte kohalikku toorainet, pakkudes seeläbi tööd ligi 300 inimesele Pärnumaal. Kohalike kütuste kasutamisega pakub ettevõte Pärnu elanikele konkurentsivõimelist ja stabiilset sooja hinda,“ ütles Pärnu linnapea Toomas Kivimägi.

Pärnu jaamas soojuse ja elektri tootmisel tekkivate jäätmete kogus ja mõju keskkonnale on viidud miinimumini tänu kasutusele võetud keevkihttehnoloogial tuginevale katlale, mis on kõrge efektiivsusega ja keskkonnasõbralik. Parim saadaolev tehnoloogia on kasutusel ka suitsugaaside puhastusel. Koldesse doseeritavate lisanditega on võimalik vähendada lahkuvate gaaside lämmastikoksiidide (NOx) ja vääveldioksiidi (SO2) sisaldust. Tahked osakesed eemaldatakse suitsugaasidest kottfiltritega praktiliselt 100% ulatuses.

Koostootmisjaama elektriline võimsus on 24 MW ja soojuslik võimsus 50 MW. Aastane elektrienergia müügimaht on 190 GWh ja soojuse müügimaht 220 GWh.

Elektrienergia turustatakse Põhjamaade elektribörsil Nord Pool.