1995

​Alustati investeerimisprogrammiga, paigaldati esimesed 145 soojasõlme, ühendati võrku mitu lokaalkatlamaja.

viidi investeerimisprogramm põhiosas lõpule, jäi lõpetamata ainult katlamajade vee-ettevalmistuse projekti osa.