Fortum Pärnus

Fortum Eesti AS on Fortum Power and Heat OY-le kuuluv Pärnu linnas tegutsev energiaettevõte. Fortum Eesti AS põhitegevuseks on elektri- ja soojusenergia tootmine ning müük. Lisaks tegeleb ettevõte veel maagaasi jaotuse ja müügiga, katlamajade käitamise ning oma klientide tehnilise teenindamisega.

Fortum Eesti AS on tekkinud Fortum Termest AS jagunemisel, alustades tegevust 01. juunil 2011. Ettevõttel on 2013. aasta oktoobrikuu seisuga 52 töötajat, kes töötavad Pärnus asuvates tootmis-, võrgu- ja müügiosakondades ning Tallinnas asuvas juhtimisüksuses.

Fortum Eesti AS põhiliseks tootmisüksuseks on 2010. aasta lõpul valminud Pärnu Elektrijaam. Elektrijaama võimsusteks on 24 MWe ja 46 MWs, kaugküttevõrgu võimsus arvutuslikul temperatuuril -22°C, ca 70 MW. Ettevõtte teenindada on veel ca 77,2 km kaugkütte-, 9,3 km maagaasivõrke ja 9 katlamaja Pärnu linnas. Kaugküttevõrguga liitunud kliente oli 2016. aasta sügisel üle 700.

22.09.2016