Elektri- ja soojusenergia tootmine ja müük

Fortum Heati koosseisu kuulub Eestis kaks ettevõtet - Fortum Eesti AS ja Fortum Tartu AS.

Meie tegevusvaldkonnad:

  • soojuse tootmine, jaotus ja müük; 
  • energilahenduste pakkumine nii lokaalkütte kui ka tööstusklientidele; 
  • soojus- ja elektrienergia koostootmine; 
  • maagaasi jaotus ja müük; 
  • kohalike kütuste tootmine ja varumine.

Turupositsioon:

  • kaugkütte müük: 800 GWh 
  • lokaalkütte ja tööstusliku auru müük: 400 GWh 
  • maagaasi jaotus ja müük 250 GWh (sh oma katlamajade tarbeks) 
  • 2 elektrijaama
 
  Pärnu Elektrijaam Tartu Elektrijaam
Elektriline võimsus: 24 MW 25 MW
Soojuslik võimsus: 48 MW 50 MW
Kütused: freesturvas, puiduhake freesturvas, puiduhake
Planeeritud elektritoodang: 190 GWh/a 158 GWh/a
Planeeritud soojuse toodang: 220 GWh/a 304 GWh/a
Investeering: 75 MEUR 68 MEUR