Keskkonnaalane vastutus

Fortumi keskkonnaalases vastutuses on oluline koht ressursside tõhusal kasutamisel ning vajadusel leevendada kliimamuutusi ja vähendada heitmeid. Meie oskusteabel CO2-vabast hüdro- ja tuumaenergiast ning energiatõhusast soojuse ja elektri koostootmisest on siin oluline roll. Igapäevatöö hulka kuulub ka meie tegevusest tulenevate negatiivsete mõjude minimeerimine.

ELis on meie tootmine enamasti CO2-vaba, kuid Venemaal kasutame gaasi ja kivisütt. Praegu tuleb umbes kaks kolmandikku Fortumi CO2-heitest Venemaalt. Tulevikus, kui oleme Venemaal lõpetanud oma suurte investeeringute programmi, meie heitkogus Venemaal veelgi suureneb. Peale selle kasvatab veelgi meie heitkoguste absoluutväärtust see, kui me suurendame kivisöe osa oma kütuste hulgas. Just sellepärast on Venemaal uute võimsuste energiatõhusus ja vanade võimsuste renoveerimine väga tähtis.

Uurimis- ja arendustegevuse kaudu loome eeltingimused keskkonnasäästlike energialahenduste väljatöötamiseks. Näidetena võib tuua laine- ja päikeseenergia, uued biokütused ning nutikad elektrivõrgud.

28.10.2013