​Jätkusuutlikkus on strateegia keskmes

Majanduslik 

vastutus

Keskkonnaalane

vastutus

Sotsiaalne vastutus

​Pikaajaline lisaväärtus ja areng ​Oskusteave hüdro- ja tuumaenergiast ning soojuse ja elektri koostootmisest ​Elektri ja soojuse tarnekindlus klientidele
​Investeeringute ja omandatud vara jätkusuutlikuse hindamine ​Keskkonnamõjude vähendamine ​Hea korporatiivne kodanik
​Tarneahela jätkusuutlik haldamine ​Uute jätkusuutlike energiasüsteemide. -vormide ja-toodete väljatöötamine​ ​Töötervishoid ja -ohutus​