Majanduslik vastutus

Fortumi jaoks tähendab majanduslik vastutus konkurentsivõimet, tulemuslikkust ja turupõhist tootmist, mis loovad pikaajalise väärtuse ja võimaldavad kasumlikku arengut. Fortum püüdleb tulemuslikkuse poole oma tööalase tõhususe ja põhiprotsesside pideva arengu kaudu.

Majanduslikult tugev ettevõte suudab olla vastutustundlik keskkonna suhtes, hoolitseda oma töötajate eest, rahuldada klientide vajadusi ja toetada kogu ühiskonna arengut.

Investeeringutel on jätkusuutlikus arengus väga tähtis roll. Iga uut võimalikku investeeringut hinnatakse jätkusuutlikkuse kriteeriumite järgi. See on üks osa Fortumi investeeringute hindamise ja heaks kiitmise protseduurist. Investeeringud, mille jaoks on vaja Fortumi juhtkonna (FMT) heakskiitu, peavad läbima ka lõpliku heakskiitmise protsessi korporatiivse jätkusuutlikkuse osas.

Fortum vastutab kaudselt oma tarnijate eest. Tarnijate käitumiskoodeksis on sätestatud peamised jätkusuutlikkuse nõuded meie teenuste ja kaupade tarnijatele. See käitumiskoodeks põhineb ÜRO ülemaailmse kokkuleppe „Global Compact” põhimõtetel ja jaguneb neljaks osaks: majandustegevuse tavad, inimõigused, tööstandardid ja keskkond. 2012. aastal alustasime jätkusuutlikkusega seonduvat tarnija auditit. Kivisöe tarneahelas järgime dokumenti „Bettercoal Code”.

28.10.2013