Sotsiaalne vastutus

Kui rääkida sotsiaalsest vastutusest, siis Fortumi uuendused ning energia ja soojuse tarnekindlus toetavad ühiskonna arengut ja suurendavad heaolu. Elektri ja soojuse tarnijana sõltub meist kogu nüüdisaegne ühiskond. 

Fortumi jätkusuutlik käsitlusviis hõlmab ka seda, et oleme hea korporatiivne kodanik. Hea korporatiivne kodanik olemine hõlmab sponsoreerimist ja annetusi, ent samuti koostööd näiteks selliste kohalike osanikega nagu naabrid, linnaesindajad ja võimuorganid.

Fortum pöörab suurt tähelepanu ka heaolule ja ohutusele töökohas. Me peame suutma tagada turvalise töökoha nii oma töötajatele kui ka meie jaoks töötavatele töövõtjatele. 

Nüüdismaailmas vastutavad kõik oma “turuväärtuse” tagamise eest. Fortum soovib arendada oma töötajate pädevust ja oskusi ning pakkuda huvitavaid karjäärivõimalusi. Me soovime, et Fortumi töötajad oleksid motiveeritud inimesed, kes tunnevad end tööl hästi ning kelle töö- ja eraelu on tasakaalus. 

28.10.2013