Fortum ja jätkusuutlikkus

Fortumi tegevuse põhieesmärgiks on luua energiat, mis teeb paremaks praeguste ja tulevaste generatsioonide elu. 

Meie põhitegevuse aluseks on CO2-vaba hüdro- ja tuumaenergia tootmine ning põhjalik oskusteave energiatõhusast elektri ja soojuse koostootmisest (CHP).

Fortumis on majandustegevus ja vastutus omavahel tihedalt seotud. Seda rõhutab jätkusuutlike lahenduste osa konkurentsivõimelisust suurendavate eeliste tagamisel.

Fortumi väärtused on kogu meie tegevuse alus.

 

Me pakume vastupidavaid lahendusi, mis aitavad vähendada heitekoguseid, efektiivselt kasutada ressursse ja kindlustada energia kättesaadavust  - samal ajal loome me olulist lisaväärtust meie aktsionäridele. Me usume, et jätkusuutlik areng on konkurentsi eeliseks ja sellepärast tunneme me end vastutavana kolmes valdkonnas: majanduslik vastutus, keskkonnaalane vastutus ja sotsiaalne vastutus. Seda nimetatakse ka kolmesambaliseks lähenemiseks jätkusuutlikkusele. 

1.11.2013