Töötaja käitumiskoodeks

Fortum annab oma töötajatele töö tegemiseks vajaliku vabaduse. Ent vabadusega kaasneb suur vastutus. Oluline on see, et meil kõigil oleks tegevuspõhimõtetest ühene arusaam.

Nagu eespool öeldud, on kõigi meie tegemiste aluseks meie väärtused. Ka käitumiskoodeks põhineb meie jagatud väärtustel. Selles on kindlaks määratud üldised põhimõtted selle kohta, kuidas me teisi kohtleme, äri ajame ja oma ettevõtte varasid kaitseme. Need põhimõtted kehtivad eranditult kõigi jaoks.

Peale selle, et käitumiskoodeksisse on koondatud meie ühised tegutsemispõhimõtted, kaitseb see ka iga üksiku töötaja õiguseid.

Kuid käitumiskoodeks ei anna vastuseid igaks olukorraks. Kõige tähtsam on see, et kui kerkib mõni küsimus, millele me ise ei oska vastata, siis oleme vajaduse korral valmis peatuma, et järele mõelda ja teistega konsulteerida.

11.06.2014