Jätkusuutlikkus

Eestis on Fortum investeerinud kaasaegsetesse efektiivsetesse soojuse ja elektri koostootmisjaamdesse, mis kütustena kasutavad biokütuseid. Biokütuste kasutamine ja kõrge efektiivsus on taganud tarbijale soodsa kaugküttehinna Tartus ja Pärnus ning puhtama õhu. Nii näiteks on Tartus ja Pärnus kaugküte ca 30% odavam kui kütteks ainult gaasi kasutavates kaugküttepiirkondades.


95% Fortum Eesti AS-i müüdavast energiast toodetakse Pärnu elektrijaamas keskkonnasõbralikest biokütustest ja kohalikust turbast tõhusa koostootmise reziimil. Elektrijaam on projekteeritud ja ehitatud vastavalt parimale saadaolevale tehnoloogiale, mis võmaldas vähendada lahkuvate gaaside lämmastikoksiidide (NOx) ja vääveldioksiidi (SO2) ning tahkete osakeste sisaldust enne korstent miinimumini.

Fortum on tuntud keskkonnasäästliku poliitika ja keskkonna aruandluse standardite poolest. Meie äritegevus põhineb järgmistel keskkonnaga seotud põhimõtetel:

Teame oma äritegevuse keskkonnamõjusid

  •  arvestame keskkonnamõjusid tootmisseadmete käitamisel
  •  hindame uute projektide keskkonnamõjusid

Täiustame jätkuvalt keskkonnaalast tegevust

  •  jälgime keskkonnalast seadusandlust ja seadusandluse muutumist
  •  vähendame ja väldime saastust kasutades selleks parimaid tehnoloogilisi lahendusi

Kasutame loodusressursse säästlikult

  •  taastuvate energiaallikate, sh puit, kasutamine

Lahendame keskkonnaküsimusi koostöös huvirühmadega

  •  klientidele väärtuse loomine kasutades jäätmeid energia tootmiseks
  •  koostöö klientidega keskkonnakaitseprobleemide lahendamisel

Suhtleme aktiivselt keskkonnaküsimustes

  •  aktiivne ja avatud suhtlemine keskkonna-ametkondadega ja klientidega