10 põhjust meie juures töötada

1
 

Osale tulevikuenergia lahenduste loomisel

Fortumis saad töötada paljude tehnoloogiliselt uudsete toodete ja teenustega. Isegi kui sa ei tööta vahetult ettevõtte või tootearendusega või kui sa ei vastuta jätkusuutlikkuse projektide eest, oled sa ikkagi väärtuslik töötaja organisatsioonis, kes võtab oma keskkondlikku, ühiskondlikku ja majanduslikku vastutust tõsiselt kõigil tasanditel.
 

2

Jätkusuutlikkus – täna ja homme

Arendame oma tegevust pikaajalise perspektiiviga. Fortum pakub võimalusi luua pikaajaline karjäär tuleviku majandusharus. Tegutseme kogu energiaahelas, tootmisest lõpptarbijateni. Suudame pakkuda huvitavaid väljakutseid inseneridele, ärijuhtidele ja kõigile, keda huvitavad tulevikuenergia lahendused. See, millega me praegu tegeleme, on tähtis tulevastele põlvkondadele ja me oleme selle üle uhked.
3
   

Esita ja võta vastu väljakutseid!

Väljakutsete esitamine ja nende saamine on osa meie töökultuurist. Meie juhtimisfilosoofia põhineb usaldusel. Töötajana koolitatakse ja julgustatakse sind leidma oma lahendusi ja hindama kriitiliselt olemasolevaid töömeetodeid. Meie ettevõte on tulemusele orienteeritud ning meie töötajatel ja meeskondadel on selged eesmärgid.
4
   

Usaldus – osa meie DNA-st

Hoolime oma kolleegidest. Julgustame üksteist ning väärtustame uusi ideid ja töötamisviise. Fortumis on tugev meeskonnavaim ja me hindame inimesi, kes naudivad koos töötamist, et jõuda ühiste eesmärkideni. Meie töökeskkonnale on iseloomulik turvalisus, koostöö ja vastastikune austus – tööle minna on tore!
  

5

Vertikaalne või horisontaalne karjäär

Aktiivse tegutsejana kogu energiaahelas suudame pakkuda suurepäraseid karjäärivõimalusi mitmes valdkonnas. Võib-olla soovid sa töötada elektrimüügi osakonnas ja seejärel vahetada töökohta asutuse sees, leides proovikive jaotusvõrkude osakonnas, kaugkütte alal või vastupidi? Kas sinu eesmärk on saavutada juhtpositsioon või huvitud sa rohkem erioskuste lihvimisest? Me võime aidata sul areneda – kuidas ja mis suunas, oleneb sinust!
6
   

Rända koos meiega maailma

Fortumis on osa meie töökohti rahvusvahelised. Me suhtleme iga päev kolleegide, klientide ja tarnijatega maailma teistes osades. Meil on tugev positsioon Põhjamaade piirkonnas, kuid oleme kanda kinnitanud ka sellistel kasvavatel energiaturgudel nagu Venemaa ja India. Paljud meie meeskonnad on rahvusvahelised. Mitmekesisus rikastab meie töötegemist.
  

7

Ühiskonnaküsimustes osalemine

Aitame kaasa ühiskonna positiivsele arengule nii väikeste kui ka suurte panustega. Hoolitseme oma elektrijaamade ja töökeskkonna ohutuse eest. Käitume heanaaberlikult ja teeme tihedat koostööd kohalike kogukondadega enda ümber. Ootame, et ka meie äripartnerid tegutseksid vastutustundlikult. Fortumi töötajana võid olla uhke, et tegeleme igal aastal abivajavate organisatsioonidega ja projektidega, mille eesmärk on teha maailma paremaks.
8
    

Soodustused töötajatele

Pakume oma töötajatele mitmeid erinevaid soodustusi üldise heaolu edendamiseks. Tervise- ja sporditoetus, talvepuhkus ning meelespidamine oluliste elusündmuste puhul on vaid mõned näited. Korraldame oma töötajatele ka mitmesuguseid üritusi ning loomulikult investeerime töötajate erialasesse arengusse.
9
    

Tunne end tööl hästi!

Oleme veendunud, et terved ja rahulolevad inimesed töötavad paremini ning aitavad luua loovat ja võimekat töökeskkonda. Hoolitseme Fortumis tööohutuse eest ja pakume oma töötajatele võimalusi tervise edendamiseks. Tervislik eluviis, mida täiendavad heaolu töö juures ning töö ja vaba aja tasakaal, annab meile energiat ning jõudu!
 

10

Tähistame edu

Meie siht on alati head tulemused! Tee ei ole kogu aeg täiesti sirge, kuid me õpime oma vigadest: Me usume, et tehtud vead aitavad meil tulevikus leida paremaid lahendusi. Nii suurte kui ka väikeste õnnestumiste tähistamine on osa meie kultuurist. Heakskiit innustab kõiki!