Õpi meid tundma

 

Fortumi eesmärk on luua energiat, et praeguste ja tulevaste põlvkondade elu parandada. Meie missioon sisaldab pühendumist jätkusuutlikkusele. Meie väärtused – vastutuse võtmine, loovus, austus ja ausus – vormivad aluse kõigeks, mida teeme. Fortumis töötab ligikaudu 8 000 inimest.

Tugev positsioon Põhjamaades

Hüdroenergial, tuumaenergial ning soojuse ja elektri koostootmisel on meie energia tootmises tähtis osa. Elektri tootmine on loomulikult meie ettevõtte põhitegevusi, kuid vähesed inimesed teavad, et Fortum tegutseb kogu energiaahelas: me toodame, jaotame ja müüme elektrit ning soojust. Kas sa näiteks teadsid, et Fortum on suuruselt neljas kaugkütte tootja maailmas?

Kasvavad energiaturud Venemaal ja Aasias

Venemaa turg on maailmas suuruselt neljanda elektrinõudlusega ja see on kasvav elektritootmise turg. Meie eesmärk on luua positiivset majanduslikku lisandväärtust Venemaal.

Arengumaade kiiresti kasvav rahvastik suurendab elektrinõudlust eriti Aasias. Samal ajal loovad kliimamuutus ja kohalikud keskkonnaprobleemid nõudluse säästlike, süsinikuta ja energiatõhusate lahenduste järele. Need suundumused loovad Fortumile uusi võimalusi. Oleme uurimas kasvuvõimalusi Indias ja avasime seal kontori 2012. aastal.