Mida me saame Sulle pakkuda?

 

Jätkusuutlik karjäär

Jätkusuutlikkus on teema, mis hõlmab kogu meie ettevõtet. Fortumi töötajana oled sa osa organisatsioonist, kes tegutseb oma majandusharus tuleviku hüvanguks. Järgmise põlvkonna energiaettevõttena on meie siht alati tuleviku energialahendused ja see, kuidas suudame jätkata puhta, turvalise ning stabiilse energiavarustuse tagamist tulevastele tarbijatele.

Väljakutsete esitamine ja vastuvõtmine

Et leida jätkusuutlikke lahendusi, koolitatakse Fortumi töötajaid olemasolevaid tööprotsesse kriitiliselt hindama. Meie töömeetodeid iseloomustab see, et rühmades ning meeskondades, kus inimesed koos töötavad, on olulisel kohal nii positiivse kui ka negatiivse tagasiside andmine. Ainult nii on võimalik koos luua uusi ja loovaid lahendusi. Meie juhtimisfilosoofia põhineb sellel, et meie juhid usaldavad oma töötajaid ning julgustavad neid leidma arenguvõimalusi.

Töökoht täis usaldust ja austust

Fortum on töökoht, mis pakub nii väljakutseid ja võimalusi kui ka vastutust. Usume, et töö ja vaba aja tasakaalu säilitamine on väga tähtis. Siinset töökeskkonda iseloomustab heatahtlik suhtumine ja vastastikune austus – tööle on tore minna! Meid juhivad neli olulist käitumispõhimõtet – esitame väljakutseid, loome üheskoos, juhendame üksteist ja tähistame edusamme. Need aitavad meil säilitada avatud töökeskkonda, kus kõigile töötajatele antakse vastutus ning nad on valmis seda võtma.

Arenguvõimalused

Meie kirg on tegeleda aktiivselt säästva arenguga. Edu saavutamise põhitegur on kõigi meie töötajate pidev arendamine. Me kõik peame täiendama oma oskusi, et jätkata keskendumist tuleviku jätkusuutlike lahenduste leidmisele. Meie eesmärk on, et kõigil meie töötajatel oleks individuaalne arengukava. Igal aastal jälgitakse ja dokumenteeritakse kompetentside arendamist. Tööalase arengu suund oleneb paljuski inimese enda huvidest ja soovidest, kuid piisava innu ja pühendumuse korral on sul võimalus mitmekülgselt areneda ja oma karjääri kujundada. Kuna töötame kogu energiaahelas, siis saab oma karjääri nii spetsialisti kui ka juhina edendada mitmel viisil. Fortumis on inimestele tavaline vahetada erinevaid tööülesandeid ja vastutusalasid oma osakonnas või liikuda teise osakonda ning töötada seal sarnaste ülesannetega. Töörotatsioon võib olla nii horisontaalne kui ka vertikaalne.