Jelgava koostootmisjaama avamine Lätis

Läti president Andris Bērziņš ja Soome president Sauli Niinistö avasid täna koostootmisjaama

​Läti president Andris Bērziņš ja Soome president Sauli Niinistö avasid täna pidulikult Fortumi uue soojuse ja elektri koostootmisjaama Läti linnas Jelgavas. Uus koostootmisjaam kasutab kütusena biomassi ja varustab kaugküttega Jelgava elanikke ja ettevõtteid ning toob elektrit elektriturule. Uus jaam katab ligi 85% linna kaugküttevajadustest.

“Võitjateks selles pikaajalises riikidevahelises koostöös energiasektoris on neid igapäevaseid teenusi saama hakkavad Jelgava elanikud. Koostöö jaama ehitamisel on olnud kasulik mõlemale poolele ja on olnud rajatud kõikide osapoolte heale partnerlusele. Meie ühine ülesanne on täielikult ära kasutada olemasolevaid taastuvenergia allikaid aga ka oma partnerite teavet ja tehnoloogiaid”, ütles Läti president AndrisBērziņš tänasel jaama avamise tseremoonial.

 

“Soojuse ja elektri koostootmine on üks Fortumi strateegia nurgakividest. See tootmisvorm on energia- ja kuluefektiivne ning koos taastuvkütustega on see CO2-vaba,” ütles Fortumi finantsjuht Markus Rauramo. “Üheaegne samasuguse biokoostootmisjaama ehitamine Soomes Järvenpääl on võimaldanud ressursside ja teadmiste efektiivset kasutamist ja kindlustanud kõige kaasaegsema energiatehnoloogia töökindluse Jelgavas,” jätkas hr. Rauramo.

Fortumi Eesti äride juht Margo Külaots: “Soojuse ja elektri koostootmine on efektiivne viis mõlema tootmiseks.“

„Eestis on Fortumil kaasaegsed biokütustel koostootmisjaamad Tartus ja Pärnus. Jaamad on efektiivsed, töötavad eeskujulikult ning õige kütusevalik on taganud klientidele Eesti ühed madalamad soojahinnad. Eestis on palju asulaid, kus õlil või gaasil töötavate jaamade soojuse hind on liiga kõrge ning koostootmisjaamade rajamine koos kütuste vahetusega aitaks kaasa madalamale soojahinnale. Selliste jaamade rajamine on pikaajaline investeering, mis eeldab stabiilset õiguskeskkonda“ lisas Külaots.

Fortumi uus koostootmisjaam kasutab kütusena hakkepuitu ning vahetab välja vana maagaasiga soojatootmise Jelgavas, vähendades sellega piirkonna CO2 emissioone ligi 44 000 tonni võrra võrreldes 2010. aastaga. Jelgava koostootmisjaama tootmisvõimsus on 23 MW elektrit ja 45 MW soojust. Aastas toodab jaam ligi 110 GWh elektrit and 230 GWh soojust. Jaama tehnoloogia lubab kasutada ka tahket taastuvkütust nagu turvast ja puidujäätmeid.

Jaama ehitamine algas augustis 2011 ja selle valmimiseks kulus umbes 570 000 töötundi. Kogu projekti teostamise jooksul oli prioriteediks tööohutus, mis oli väga heal tasemel – toimus vaid üks kaotatud tööpäevadega tööõnnetus. Fortumi koguinvesteering uude koostootmisjaama oli 50 miljonit Läti latti, mis on umbes 70 mln.EUR.

Tagasi