Tuleviku kaugküte. Jätkusuutlik linn

Täna, 28.aprillil, toimunud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil arutleti kaugenergia rolli üle Eesti ja Euroopa energeetikas. Margo Külaots, Fortum Eesti AS-i ja Fortum Tartu AS-i juhatuse esimees, leidis, et taastuvenergiast toodetud kaugküte ja –jahutus, mis tarbijateni jõuab läbi nutikate infrastruktuuride on ühed tõhusamad lahendused tagamaks linnades inimestele meeldiv elukeskkond.


Margo Külaots sõnas: ”Tänu urbaniseerumisele seisavad tänapäeva linnad silmitsi mitmete väljakutsetega: saaste, jäätmed, müra, ebatõhusad infrastruktuurid, vanad ehitised madala energiatõhususega. Nende väljakutsetega peab tegelema. Me vajame puhast õhku, tõhusat jäätmekäitlust, tõhusat transpordi korraldust, nutikaid infrastruktuure.”


 ”Kaugküttel on Eestis pikk ajalugu. Nõukogude ajast on säilinud pärand, et kaugküte on ebatõhus ja keskkonnakahjulik. Tänapäeval see enam nii ei ole. See ei ole ka enam tulevik, et kaugküte võiks olla soodne, taastuvenergial põhinev, efektiivne majade kütmise viis ja parim lahendus nutika infrastruktuuri näol jätkusuutlike linnade jaoks. See on juba reaalsus mõnedes piirkondades. Näiteks on kaugkütte ja  –jahutuse lahedused hoonete kütmiseks ja jahutamiseks Euroopa jätkusuutlikumais linnas – Espoos. Eestis on tõhusa kaugkütte ja kaugjahutuse kombinatsioon koos avatud kaugküttega kasutusel Tartus. Võrreldes gaasiga kütmisega on tartlased viimastel aastatel võitnud ca 10 miljonit eurot aastas,” lisas Külaots. 


Jätkusuutlik tulevik on aga kogu Eesti kaugküttesektori parendused. Eesti kaugküttesektori paremaks ja tõhusamaks muutmisel peame me teadustama, et sääst peab tähendama tervikuna kogu  primaarenergiaressursside säästlikumat tarbimist, tõhusus peab tähendama tõhusust kogu energiaahelas, planeeringud peavad olema komplekssed ja lähtuma säästust ja tõhususest, vaja on sõltumatuid ja läbipaistvamaid arvutusi ning konkurentsipõhist turgu. Kui on teadustatud neid fakte oleme teinud õiged sammud inimestele meedliva elukeskkonna jaoks.


Margo Külaotsa ettekande ”Tuleviku kaugküte. Jätkusuutlik linn” on leitav siit.


Lisainformatsioon:

Margo Külaots

Fortum Eesti AS, Fortum Tartu AS juhatuse esimees

margo.kylaots@fortumtartu.ee

+372 50 52 986

 

Jätkusuutlik linn

Jätkusuutlik linn on paik, kus keskkonnaalased, sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid vastavad praeguste ja tulevaste põlvkondade vajadustele. See on kogukond, mis hoolib elu kvaliteedist, tagades selleks tervisliku keskkonna ja tõhusa infrastruktuuri. Jätkusuutlikus linnas on energia tootmine, edastamine ja tarbimine integreeritud ühte nutikasse, tõhusasse ja rohelisse ökosüsteemi.


Fortum

Fortumi visioon on olla teerajajaks puhtale energiale. Me pakume oma klientidele elektri-, soojus-, jahutus-,  ning teisi energialahendusi, mis muudavad paremaks praeguste ja tulevaste põlvkondade elu. Juba 64% Fortumi elektri tootmisest on CO2-vaba. Meie peamisteks turgudeks on Põhja- ning Baltimaad, Venemaa, Poola ja India. 2015. aastal töötas Fortumis 8 000 energiasektori eksperti ning meie müügitulu oli 3,5 miljardit eurot. Fortumi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki börsil. www.fortum.com

Back