Koostööpartnerlus Eesti Korteriühistute Liiduga

​Fortum Eesti AS ja AS Fortum Tartu on Eesti Korteriühistute Liidu koostööpartnerid.

Eelmise aasta lõpul alanud koostöö läbirääkimised lõppesid aastase lepingu allkirjastamisega 31.01.2014. Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) on organisatsioon, mis esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. Fortumi eesmärk on olla partner oma klientidele ja seda võimaldab partnerlus EKÜL-ga. Koostöö teemadeks on kaugküttega seotud küsimused - kaugkütte tulevik ja arengud ning samuti keskendutakse tarbija murekohtadele (nt kaugkütte trassikaod). 


 

 

Back