Algamas on soojustorustiku remont Aleksandri tänaval

​Fortum Tartu alustab soojustorustiku remonditöödega Aleksandri tänaval.
Aleksandri tänava remondi eeltööd algavad 14. aprillil. Remonditööde põhjuseks on 1976. aastast pärit magistraaltoru - soojusvõrgu väga oluline tuiksoon, mis võib põhjustada olulisi häireid suuremale osale tarbijatele ning kogu sooja tootmise süsteemile. Selle toru välja vahetamine oli plaanis sel suvel.
 
Kuid 21. veebruari hommikul avastati selles magistraaltorus tõsine leke, mis halvas soojusvarustuse enamikel kaugküttetarbijatel. Avariijärgselt uuendati soojusvarustuse tagasi saamiseks kiiremas korras umbes 60 m torustikku. Ülejäänud toru rekonstrueerimine planeeriti teha esimesel võimalusel.
 
14. aprillil algavate tööde plaan näeb ette torustiku väljavahetamise umbes 200 m pikkuses lõigus Lao ja Aida tänava vahel. Kõige pealt rajatakse tänavale ajutine soojustorustik, mille abil tagatakse soojusvarustus klientidele põhitorustiku asendamise ajal. Seejärel alustatakse  vana magistraaltorustiku demontaaži ja uue ehitusega. Liiklemine on remonditööde ajal häiritud. Jalakäijatele on tagatud ajutised ligipääsud kinnistutele ning võimalusel tagatakse juurdepääsud ka autodele. Loodame tänavaäärsete kinnistuomanike, elanike ja ettevõtjate mõistvale suhtumisele. Tööd on planeeritud lõpetada hiljemalt mai lõpuks ning teekatted taastatakse juunis.
 
Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots sõnab: „Magistraaltoru uuendamine suurendab tartlaste soojaga varustamise kindlust ja vähendab kadusid soojusvõrgus. Väiksed kaod on kohalike kütuste kasutamise kõrval üks peamistest võimalustest hoida soojahinnad madalad. Tartus on järjepideva vanade trasside väljavahetamise tulemusel soojakadu Eesti üks madalamaid, kõigest 14%. Kokku on soojustorustikke 155 km. Kaasaegsete eelisoleeritud torustike osakaal oli läinud suveni 73%, aga kuna me suvel ostsime ka Tamme võrgupiirkonna, kus torusid on vähem vahetatud, siis täna on eelisoleeritud torustike osakaal 66% kogu torustikest. Seega 1/3 torustikke vajab veel uuendamist.“
 
Soojusvarustuse häired esinevad kinnistutel:
Aida 7, Aida 11, Aleksandri 7, Aleksandri 10, Aleksandri 12, Aleksandri 14, Aleksandri 27, Aleksandri 29, Aleksandri 35, Kalevi 10, Kalevi 11, Kalevi 15, Kalevi 17, Kalevi 18c, Kalevi 20a, Kalevi 24, Kalevi 26, Kalevi 27, Kalevi 29, Kalevi 37, Lina 6, Turu 9, Turu 11, Turu 13, Turu 15, Turu 17, Turu 19 ja Turu 21.
Täpsemalt soojusvarustuse katkestuste aegadest teavitatakse kinnistu omanikke operatiivselt ette.
 
Parkimine:
Parkimine on keelatud alates 17. aprillist päästeameti kinnistu ulatuses. Paaritute numbritega kinnistute poolne kõnnitee suletakse täielikult alates 21. aprillist.

Back