Baltimaade esimene kaugjahutusjaam on pidulikult avatud

27. mail 2016 avas Fortum Tartu piduliku tseremooniaga Tartu Kesklinna Külmajaama. Baltimaade esimene kaugjahutusjaam rajati Emajõe äärde aadressile Turu 16A.

Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots sõnas: "Meil on hea meel olla kaugjahutuse teerajajaks Eestis kui ka kogu Baltikumis. Koostöös klientide, projekteerijate, Rootsi ning Soome kolleegidega on Fortum Tartu töötajad Eestis toonud turule uue kliendisõbraliku toote – jahutuse, mis hoiab korras hoonete sisekliima suuri mürarikkaid jahutusseadmeid vajamata. Maailmast parimate praktikate valimine ja töösse rakendamine on teinud tartlaste elukeskkonda paremaks. Kaugjahutus on hinnalt konkurentsivõimeline ja selle kasutuselevõtt vähendab hinnanguliselt ligi 90% võrra tavajahutuse tarbeks vaja mineva elektri kulu ning Tartu puhul väheneb CO2 emissioon 70% võrreldes tavalise jahutussüsteemiga.“

 

„Koostöös SmartEnCity projektiga paigaldati kaugjahutusjaamale päikesepaneelid, mis nädalaga on tootnud 370 kWh energiat ning hoidnud kokku ligi 146 kg CO2 emissioone. Samuti on jaama paigaldatud soojuspump, mille abil suunatakse jahutusklientide juures tekkiv liigsoojus kaugküttevõrku hoonete kütmiseks ja sooja vee valmistamiseks. Võib öelda, et Tartu Kesklinna Külmajaamas toodetakse päikesest ja jõeveest külma ja külmast omakorda soojust, see ongi tänapäeva energeetikaettevõtete ülesanne, pakkuda läbi nutikate lahenduste klientidele tooteid, mida kliendid vajavad, kasutades seejuures ära kogu energia, mis tekib ja mitte seda raisata“, lisas Külaots.

 

Tartusse rajatud 13 MW kaugjahutusjaam kasutab jahutuse tootmiseks nii traditsioonilisi tööstuslikke jahutusseadmeid kui ka Emajõe külma vett. Erinevate lahenduste paindlik kombineerimine erinevatel aastaaegadel võimaldab optimeerida külmamasinate töörežiime ja võimsust. Selleks, et jahutus klientideni jõuaks, on Tartu kesklinna alla rajatud 1,6 km kaugjahutusvõrk. Kaugjahutusjaama ja  - võrgu ehitamisse investeeriti 5,7 miljonit eurot. Kaugjahutusjaam on tootnud jahutust nädal aega uuele kaubanduskeskusele Kvartal ning Ülikooli 14 rajatud hotellile.

 

Fotod pidulikust avamisest on leitavad Fortum Eestis FB lehelt.

Lisainfo:

Margo Külaots

Fortum Tartu juhatuse esimees

margo.kylaots@fortumtartu.ee

+372 50 52 986

 

 

Karita Kivi

kommunikatsioonispetsialist

karita.kivi@fortum.com

+372 5565 8961

 

Fortum

Fortumi visioon on olla teerajajaks puhtale energiale. Me pakume oma klientidele elektri-, soojus-, jahutus-  ning teisi energialahendusi, mis muudavad paremaks praeguste ja tulevaste põlvkondade elu. Juba 64% Fortumi elektritootmisest on CO2-vaba. Meie peamisteks turgudeks on Põhja- ning Baltimaad, Venemaa, Poola ja India. 2015. aastal töötas Fortumis 8 000 energiasektori eksperti ning meie müügitulu oli 3,5 miljardit eurot. Fortumi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki börsil. www.fortum.ee

 

SmartEnCity

Tartu linn osaleb kogu Euroopas ainulaadses suurprojektis SmartEnCity, mis aitab osa Tartu kesklinna elamupiirkonnast muuta terviklikult nutikaks linnaosaks. Endisest 50-60ndatel ehitatud kortermajade piirkonnast saab tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Projekti tegevuste elluviimiseks toetatakse Eesti partnereid kokku 8,2 miljoni euroga. SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ ning tegevused on kavas ellu viia kolme ja poole aasta jooksul.

Back