Põnev ja hariv mobiilimäng CleanPower tervele perele

Fortum on välja töötanud meelelahutusliku, kuid samas hariva energia- ja keskkonnateemalise mobiilimängu CleanPower, mis sobib mängimiseks nii väikestele kui ka suurtele.

CleanPower mängu eesmärgiks on päästa maailm vee alla vajumisest, kuna fossiilsete kütuste kasutamine energiatootmises on põhjustanud kliima kiire soojenemise, jääliustikud on sulanud ning maailmamere tase on tõusnud. Mängu käigus saab proovile panna oma oskused ning reageerimiskiiruse. Mängija ülesandeks on aidata energiat toota puhastest taastuvatest energiaallikatest:

  • Bioenergia on taastuva energia liik, mis saadakse organismidest pärineva orgaanilise aine (biomassi, nt hakkepuit) põletamisel.
    Bioenergiat saab kasutada nii soojuse, elektri kui ka transpordi kütuste tootmisel. Kõige tõhusam viis selleks on koostootmine.
  • Jäätmete sorteerimine, ümberkäitlemine ning olmejäätmete põletamine prügienergiajaamades võimaldab vähendada prügilate arvu ja õhku paisatavaid heitgaase. Näiteks on võimalik alumiiniumpurkide sorteerimisega säästa lausa 95% energiast, mis nende tootmiseks kulub.
  • Hüdroenergia on energia liik, kus energia vabaneb vee vabal langemisel raskusjõu toimel.  Vee-energiat on võimalik koguda tammide taha veehoidlatesse, kust vastavalt vajadusele suunatakse vesi hüdroenergiajaama turbiini elektri tootmiseks. Hüdroenergia on kõige olulisem taastuvenergia allikas Põhjamaades.
  • Päikeseenergia on energia, mis tuleneb päikesekiirgusest. Päikesepaneelide abil saab muundada selle kiirguse elektrienergiaks. Päikesepaneele on võimalik kasutada ka vee soojendamiseks. Päikesekiirgust iseloomustab perioodilisus ja juhuslikkus. Päikeseenergia on taastuva energia allikas, mis mängib väga olulist rolli tuleviku energeetikas.
  • Tuuleenergia on tuule kineetilise energia muundamine generaatorite abil mehaaniliseks energiaks. Tuuleenergia tootmine on täiesti heitgaaside vaba. Tuuleenergia käsikäes päikeseenergiaga on kõige kiiremini arenevad valdkonnad energeetikas.
Fortum usub puhtasse energiasse. Koostöös Soome mängude arendamise ettevõttega Kuuasemaga on arendatud mobiilimäng CleanPower, et tõsta nii laste kui ka täiskasvanute teadlikkust taastuvenergia olulisusest.   
 
CleanPower mängu saab tasuta alla laadida:
iOS seadmetele AppStorest: http://itunes.apple.com/app/id1095274677
 
Mängu juhised:
Bioenergiajaam: kõrvalda konveierlindilt esemed, marjad, taimed jms, mida ei sobi põletada koostootmisjaama katlas. Kogu ühe liigutusega kokku nii palju ühte liiki asju kui võimalik. Mida rohkem kogud, seda rohkem punkte on võimalik teenida.
Prügienergiajaam: kõrvalda konveierlindilt pakendid, mis ei kuulu põletamisele. Kogu ühe liigutusega kokku nii palju ühte liiki pakendeid kui võimalik. Mida rohkem kogud, seda rohkem punkte on võimalik teenida.
Hüdroenergiajaam: eemalda veekogust enne tammi esemed, kalad, loomad jms ja kogu nende eemaldamise eest punkte.
Tuuleenergiajaam: eemalda esemed, linnud jms enne tuuliku tiivikuid ja kogu nende eemaldamise eest punkte.  
Päikeseenergiajaam: eemalda esemed, linnud jms enne päikesepaneele ja kogu nende eemaldamise eest punkte.  

 

Back