Fortumi jätkusuutlikkuse aruanne 2013 on avaldatud

Miljardid eurod ühiskonna heaoluks.

Fortumi jätkusuutlikkuse aruanne annab põhjaliku ülevaate Fortumi eesmärkidest, tegevustest ja tulemustest majandusliku, keskkonnaalase ning sotsiaalse vastutuse valdkondades. See on osa Fortumi aastaaruandest.  

 

“Fortumi  majanduslik vastutus toob esile ettevõtte tegevused kohaliku heaolu loomisel”, sõnas jätkusuutlikkuse eest vastutav Ulla Rehell, Fortumi asepresident. “Meie ettevõtte on märkimisväärne tööandja, investor ja maksumaksja kõikides riikides, kus me tegutseme. 2013. aastal lõi Fortum heaolu kolme miljardi väärtuses palkade, investeeringute, maksude ja dividendide näol.”   

 

2013. aasta aruandes on eriline tähelepanu koostööl sidusrühmadega. Klientide ja teiste oluliste sidusgruppide arvamused ja kuidas nende arvamustega on arvestatud, on esitatud mitmes erinevas rubriigis. Võrreldes eelmise aastaga on veelgi enam laiendatud maksude raporteerimise osa.

 

Fortumi jätkustuulikkuse aruanne järgib GRI (Global Reporting Initiative) juhendeid ning see on kinnitatud kolmandate osapoolte poolt. Aruanne on inglise ja soome keeles ning on kättesaadav Fortumi kodulehel: http://annualreport2013.fortum.com/en/sustainability.

 

Lisainfo:
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability, tel. +358 10 45 29251,
ulla.rehell@fortum.com

 

Reijo Salo, Head of Tax, tel. +358 50 452 4443,
reijo.k.salo@fortum.com

 

Back