Hakkepuidu ostmise teade

AS Fortum Eesti teeb hakkepuitu müüvatele isikutele ettepaneku esitada pakkumised hakkepuidu müümiseks kütteperioodil 2014-2015.
 
AS Fortum Eesti teeb hakkepuitu müüvatele isikutele ettepaneku esitada pakkumised hakkepuidu müümiseks 2014 – 2015 aasta kütteperioodil AS-i Fortum Eesti Pärnu elektrijaamale koguses 550 000 MWh.
 
Kütteperiood algab 01.07.2014.a. ja kestab kuni 30.06.2015.a. Pakutavad tarnekogused jaotuvad ühtlaselt kuude lõikes kogu perioodi jooksul.
 
Pakkumises tuleb näidata:
  1. Pakutav kogus MWh-des
  2. Ühe MWh hind eurodes (ilma käibemaksuta. Hind sisaldab ka transpordikulu tellija poolt soovitud sihtkohta).
 
Pakkumisel osalemise tingimused :
  1. Vähemalt kahe aastast hakkepuiduga varustamise kogemust minimaalselt 10 000 MWh ulatuses kütteperioodi jooksul. Kohustuslik kirjalik tõend köetava energiaettevõtte juhatuselt. (Tõendit ei pea esitama firmad ja ettevõtted, kelledel on olnud kirjalikud lepingud AS-ga Fortum Eesti või AS-ga Tartu Jõujaam kütteperioodidel  2012-2014.a. ).
  2. Hakkepuidu tootmiseks ja tarnimiseks vastava tehnika olemasolu. Vastava tehnika puudumisel vajalik kirjalik leping vastavat teenust tegeva ettevõtte või firmaga kogu tarneperioodi ulatuses. Teenuse pakkuja peab tõestama vastava tehnika olemasolu.
  3. Minimaalne pakutav kogus lepingu sõlmimiseks on 15 000 MWh, millest 30% peab ettevõte olema võimeline tarnima ajavahemikus detsember kuni veebruar.
 
Tarnitud hake peab vastama järgmistele kvaliteedi nõuetele:
  1. Niiskus: 30% - 56%
  2. Tuhasus: maksimaalselt 3%.
  3. Hake ei tohi sisalda mineraalaineid, lume- ega jäätükke, kive, kilet, plasti, metalli, värve, lakke, puidutöötlemisvahendeid, kemikaale, rohelisi okkaid ega lehti.
Käesoleva ettepaneku tegemisega ei võta AS Fortum Eesti endale kohustust kõigi pakkumise teinud isikutega lepingute sõlmimiseks. AS Fortum Eesti valib pakkumise teinud isikute hulgast isikud, kellega alustatakse lepingueelseid läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks hakkepuidu ostmiseks.
 
 
 
Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 30. maiks 2014.a. aadressil:
 
AS Fortum Eesti
Niidu 24, Pärnu
või digiallkirjastatult e-posti aadressil: marko.reigo@fortum.com
 
 

Back