Pariisi kliimalepe kiirendab energiasektori muutusi

Pariisi Kliimakonverentsil sõlmitud globaalne kliimalepe kiirendab energiasüsteemi muutusi ja loob uusi ärivõimalusi.Eriliselt märkimisväärsed tulemused on emissioonide hinnakujundus ja ühised lähenemisviisid, mis julgustavad läbi viima turupõhiseid kliimategevusi.  Emissioonide hinnakujundus ja kauplemine on kulutõhusad , ausad ja tehnoloogianeutraalsed viisid heitgaaside vähendamiseks, investeeringute suurendamiseks ja kliimasõbralike toodete ning teenuste arendamiseks ja parendamiseks.


“Pariisi Kliimakonverentsi edu loob stabiilsuse, energiasektori pikaajalised eesmärgid ning investeeringute juhtimise madala süsinikusisaldusega tootmisviisidesse. Kokkulepe kiirendab energiasüsteemi suuri muutusi ja loob uusi ärivõimalusi. Nüüd on tähtis, et EU ja selle liikmesriigid toetavad uue energia- ja kliimapoliitika kavatsusi.  Turupõhist arengut peab usaldama ja regulatsioone vähendama,” ütles Pekka Lundmark, Fortumi president ja tegevjuht.

Fortum jätkab investeeringuid emissioonide-vabadesse, turupõhistesse energiatootmistesse, kooskõlas oma strateegiaga.  Samal ajal ettevõte arendab uusi ja veelgi tõhusamaid energia tootmisviise ja pakub oma klientidele tarku lahendusi energiatarbimise mõjutamiseks.


Meie visioon tuleviku energiasüsteemist on päikeseenergeetika. Energia, mida me kasutame, tuleb päikeselt – kas otseselt päikeseenergiana või kaudselt hüdro-, tuule-, bio- või geotermaalenergiana. Päikeseenergeetika pakub lahendusi kliima väljakutsetele ja ressursside nappusele. 


”Eesti on täna inimese kohta üks suurimaid kliimasoojenemist põhjustavate süsikuheitmete õhkupaiskajaid Euroopa Liidus. Pariisi leppe järgi muutub saastamine kallimaks ja suure süsinikujalajäljega energeetika muutub paratamatult konkurentsivõimetuks. Ka Eesti peaks Pariisi leppe võimalustest kinni haarama ning konkreetsed taastuvenergia eesmärgid defineerima. Üleminek taastuvenergiale on juba mõni aeg tagasi alanud ja mineviku lahendustele panustamine ei saa tuua edu,” lisas Margo Külaots, Fortumi Eesti juht.Pariisi kliimalepe
ÜRO Pariisi kliimalepe sõlmiti 195 riigi vahel 12. detsembril 2015. Kliimakonverentsil lepiti kokku kasvuhoonegaaside vähendamises sellises mahus, et globaalne temperatuur ei kerkiks enam kui 2 kraadi võrra. Lepingu tekst püüdleb isegi selle poole, et temperatuur ei tõuseks rohkem kui 1,5 kraadi.
 

Back