Soojuse hinna langus Pärnus ja Tartus

Alates 1. jaanuarist 2017 langeb Pärnus soojusenergia müügihind 53,29 EUR/MWh-lt 50,65 EUR/MWh-le. Tartus alaneb soojusenergia müügihind vastavalt 51,05 EUR/MWh-lt 49,80 EUR/MWh-le. Hindadele lisandub seadusega sätestatud käibemaks.
Soojusenergia hinda mõjutavad kütuse hind, kaugküttevõrgu seisukord, võrku tehtud investeeringute suurus, tootmisseadmete vanus ja nende tõhusus ning tarbijate hulk.

Margo Külaots, Fortum Eesti ja Fortum Tartu juhatuse esimees sõnab: "Meil on heameel teatada soojuse hinna langetamisest meie klientidele. Soojuse hinna alandamise peamisteks põhjusteks on langenud kohalike kütuste hinnad ning meie soov olla jätkuvalt turul konkurentidest soodsama ja mugavama kütteviisi pakkujad. Soodne hind koos kaugkütte teiste eelistega on võimaldanud Fortumi ettevõtetel käesoleval aastal liita kaugküttega juba rohkem kui sada uut klienti koguvõimsusega umbes 25 MW."


"Viimastel aastatel on olulise osa uutest kaugküttega liitujatest moodustanud lokaalsetest gaasikatlamajadest loobujad. Mugavuse ja hinna kõrval pole vähem oluline ka ohutuse aspekt. Kaugkütte korral on hoone puhas ning hoone tehnoruumides ei ole tule ja kütuse kombinatsiooni, mis kütteseadmete valel käsitsemisel või hooldamata jätmisel võib olla ohtlik," lisas Külaots.


Fortum on rajanud Tartusse ja Pärnusse tõhusad koostootmisjaamad, mis kasutavad elektri- ja soojusenergia tootmiseks kohalikke kütuseid - väheväärtuslikku puitu ja turvast.  Üle 90 % Tartu ja Pärnu kaugküttesoojusest on toodetud kohalikest kütustest, mille hinnad on olnud pikka aega väga stabiilsed. Nii Tartu linna all olev umbes 170 km kaugküttetorustik kui ka Pärnu linna all olev umbes 77 km kaugküttetorustik on renoveeritud/asendatud uue torustikuga 75% ulatuses. Investeeringutega torustiku parendustöödesse jätkatakse. Puhas ja tõhus tootmine, väiksemad soojakaod ning kohalikud kütused on taganud pärnakatele ja tartlastele soodsa soojahinna ja puhtama õhu.


Lisainfo:

Margo Külaots

Fortum Eesti AS ja AS Fortum Tartu juhatuse esimees

margo.kylaots@fortumtartu.ee

+372 505 2986

Back