Soovitused kaugkütte klientidele

Kui palju majad soojust vajavad ja selle eest maksavad, sõltub peamiselt viiest tegurist: piirkonnas kehtestatud soojuse hinnast, ilmast ehk välisõhu temperatuurist, maja enda soojapidavusest, siseküttesüsteemide korrasolekust ning tarbimisharjumustest ehk soovitud toatemperatuurist. Soojuse hinda kujundavad kasutatav kütus ja selle hind, kaugküttevõrgu seisukord, võrku tehtud investeeringute suurus, tootmisseadmete vanus ja nende tõhusus. Eesti ilma kujundab paraskliimavööde. Maja soojapidavust, siseküttesüsteeme ning tarbimisharjumusi on võimalik igal kaugkütte kliendil endal kujundada. Eestis on väga palju energeetiliselt ebatõhusaid maju ning säästmiseks soovitab Fortum kaugkütte klientidele:    


1. Vaadake üle maja seisukord – renoveerimisega võib saavutada olulise energiasäästu

Mida kvaliteetsemalt on hoone ehitatud, seda soojapidavam see on ehk vähem soojust kaob siseruumidest õue läbi välisseinte, katuse ja akende. On kindlaks tehtud, et sääst aastas on järgmine: akende tihendamisel  0,1–0,2 MWh/aknapinna m² kohta, välisseinte lisasoojustamisel  0,07 MWh/seinapinna m² kohta ning katuslagede soojustamisel 0,08 MWh/katusekohta. 


2. Vaadake üle hoone küttesüsteemid

Hoone küttesüsteem, mis on korrastatud ning asjatundlikult seadistatud, tarbib soojust keskmisest vähem. Kui majades on veel kasutusel lahtised, soojusvahetita süsteemid, siis soovitame need välja vahetada kaasaegsemate vastu. Kaasaegne soojussõlm võimaldab reguleerida hoone siseõhu temperatuuri vastavalt majaelanike soovidele, alandada või tõsta temperatuuri majas nii ööpäeva- kui nädalaringselt ning vältida ülekütmist. Tasakaalustamine tagab majas soojuse ühtlase jaotumise.

Sooja tarbevee soojusvaheteid peaks aeg-ajalt pesema, vahetama filtreid. Samuti soovitame hoida temperatuur sooja tarbevee valmistamiseks 50° C juures, et vältida katlakivi. Aeg-ajalt tuleb kasutada legionellabakteri leviku tõkestamiseks ja hävitamiseks soojussõlmede juhtimiskeskustes spetsiaalset legionellarežiimi. Sooja tarbevee temperatuuri tõstetakse siis perioodiliselt üle 65 °C, mis tagab süsteemi sattunud bakterite hävimise.


3. Paigaldage igale radiaatorile termostaadid  ja hoidke stabiilset sisetemperatuuri

Igasse ruumi radiaatoritele paigaldatud termostaadid hoiavad stabiilset soovitud ruumitemperatuuri ning aitavad vähendada energiatarbimist. Nendega on võimalik kokku hoida ligikaudu 20 % soojusenergiast.  Keskmine soovitatav siseõhu temperatuur jääb 21°C juurde. Kodust eemal viibides vähendage radiaatori termostaadi abil siseruumide temperatuuri, sellega säästate raha küttearvetelt.

Back