Viis aastat elektri ja soojuse koostootmist Pärnus

Detsembris täitus Pärnu koostootmisjaamal viies tegutsemisaasta. Selle ajaga on koostootmisjaam tootnud 939 468,2 MWh elektrit ning 1 037 665,9 MWh soojust kaugküttevõrku. Jaamas toodetud soojusega köetakse umbes 700 kliendi majad ja kodud.


Koostootmisjaama eripäraks ongi see, et ühe protsessi käigus ühes jaamas toimub nii elektri kui ka soojuse tootmine. Kui traditsioonilises kondensatsioonijaamas elektri tootmise käigus tekkinud soojus suunatakse keskkonda ehk lihtsalt jahutatakse kas veekogusse või õhku, siis koostootmisjaamas tekkinud soojus suunatakse kaugküttevõrku ning kasutatakse ära asulate kütmiseks.


Väga oluliseks kompoendiks energia tootmisel on kütus. Koostootmisprotsessis on võimalik kasutada erinevaid kütuseid, kuid kõige jätkusuutlikum ja säästlikum on kasutada kohalikke taastuvaid kütuseid. Pärnu koostootmisjaam kasutab kütusena 100% lähikonnast toodud hakkepuitu. Kohaliku kütuse kasutamine edendab kohalikku eluolu, majandust kui ka tööhõivet.


Koostootmisjaamu võib liigitada selle järgi, mis jõumasinaid kasutatakse energia tootmiseks. Pärnu koostootmisjaam kasutab selleks aurumootorit ning jaama töö lihtsalt kirjeldatuna toimib järgnevalt:

1)      kütus suunatakse katlasse, kus põlemisprotsessis kõrge rõhu all soojendatakse vesi, mis on katla seintel asuvates torudes;

2)      soojendatud vesi suunatakse aurutrumlisse, kus see muutub auruks;

3)      ülekuumendatud aur suunatakse seejärel turbiini, mis paneb selle pöörlema;

4)      turbiin on ühenduses generaatoriga, mis toodabki elektrienergiat;

5)      turbiinis töötanud aur saab tagasi veeks ja läheb uuele ringile;

6)      soojusvahetutest võetakse välja jääksoojus, mis suunatakse kaugküttevõrku, kus see kasutatakse kütteks ja soojaks veeks.

Back